Alle artikelen uit maart 2012

10:25
17:08

Onderzoek naar afgenomen vertrouwen wetenschap

Nieuws

Keimpe Algra is hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte van de oudheid en de middeleeuwen. Tevens is hij vice-decaan onderzoek bij de faculteit Geesteswetenschappen en lid van de KNAW.

Pagina's