Reageer

Rekenkamer onderzoekt overhead

De Tweede Kamer vraagt de Algemene Rekenkamer uit te zoeken hoeveel geld er nu daadwerkelijk aan ondersteunend personeel wordt besteed in het hoger onderwijs. Een motie daartoe van PvdA en SP werd dinsdagmiddag aangenomen.

Volgens de SP en de PvdA is nog steeds onduidelijk wat wordt verstaan onder de overhead hogescholen en universiteiten, laat staan welk deel van het budget daaraan wordt besteed. Staatssecretaris Zijlstra zei vorige week dat hij een Rekenkameronderzoek eigenlijk overbodig vindt. De overhead van hogeronderwijsinstellingen ligt volgens hem rond de 25 procent en dat vindt hij te hoog. Hij wil afspraken maken om op de overhead te bezuinigen zodat er meer geld in het onderwijs kan worden geïnvesteerd.

hoger onderwijs persbureau