Reageer

Scriptieprijs voor 'eigensoortige en briljante' student

Historicus Jeroen Bouterse is winnaar geworden van de universitaire scriptieprijs 2010-2011. Dat is maandagmiddagmiddag bekendgemaakt tijdens de opening van het Academisch Jaar in de Domkerk. De prijs voor de student met bijzondere bestuurlijke of maatschappelijke verdiensten ging naar masterstudente Onderwijskunde Eefje van de Sanden, oprichter van het Utrechtse filiaal van liefdadigheidswinkel Books4Life.

Uit 18 inzendingen koos de jury onder leiding van oud-rector Willem Hendrik Gispen het afstudeerwerk van Jeroen Bouterse als beste masterscriptie van het jaar. De historicus, inmiddels promovendus in Leiden, sloot zijn researchmaster Historical and Comparative Studiese of the Sciences and the Humanities af met een studie naar het verband tussen religie en wetenschap aan de hand van de ideeën van Augustinus en de Lutheraan Philippus Melanchton.

Foto van Jeroen Bouterse

Volgens de jury komt Bouterse in de aanbevelingsbrieven naar voren als een “eigensoortige en briljante” student, met een oordeelsvermogen dat bij studenten van zijn leeftijd maar zelden wordt aangetroffen. Op DUB stak de scriptiebegeleider, wetenschapshistoricus Floris Cohen, al de loftrompet over Bouterse. Cohen beloonde zijn student met een 10.

De andere twee genomineerde studenten waren studente Economie en Geografie Anna Scharschmidt en sociologiestudente Milena Tsvetkova. Anna schreef een scriptie over de macro-economische gevolgen van biodieselindustrie in Tanzania. Milena deed onderzoek naar sociale netwerken en de impact van ongelijkwaardige relaties daarop. 

Books4Life
Sinds vier jaar reikt de UU tijdens de opening van het Academisch Jaar twee studentenprijzen uit. De winnaars krijgen een cheque van 1500 euro en een beeldje van de Utrechtse ‘Sol’. Met het initiatief worden studenten gemotiveerd het beste uit zichzelf te halen, zowel binnen als buiten de studie. Naast de prijs voor de beste afstudeerscriptie is er een prijs voor de student met de grootste bestuurlijke of maatschappelijke verdiensten.

Studente Onderwijskunde Eefje van de Sanden is dit jaar winnaar voor deze prijs voor ‘actieve studenten’. Van de Sanden was in 2009 betrokken bij de oprichting van de Books4Life Utrecht; een charitatieve winkel voor tweedehands boeken. Eerder was zij actief bij het Bureau Inburgering waar zij migrantenjongeren ondersteunde met taallessen.

Binnen de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, SIB-Utrecht, organiseerde Van de Sanden vele excursies, lezingen en symposia. De vereniging noemde de studente in de voordracht “betrokken en daadkrachtig”.

In totaal waren er dit jaar 12 voordrachten voor de prijs. De twee andere genomineerden waren psychologiestudente Fleur Botman en UCU-student Spencer Heijnen. Botman was voorgedragen door Veritas, ondermeer vanwege haar activiteiten voor de Kindertelefoon Utrecht. Een aantal UCU-docenten was verantwoordelijk voor de voordracht van Heijnen die onder meer betrokken was bij de promotie van fairtradeproducten in Utrecht.

Juryvoorzitter prof.dr. Hooimeijer gaf eerder aan de indruk te hebben dat maatschappelijke betrokkenheid weer in hoger aanzien staat bij studenten. De voordrachten voor studenten die actief waren in de stad Utrecht noemde hij ‘gloedvoller’ dan die van studenten voor bestuurlijke taken binnen de universiteit.

Foto's: Wieke Eefting