afbeelding van Mariëtte van den Hoven

Mariëtte van den Hoven  (contributor)

Lid sinds
2 jaar 12 maanden

Mariëtte van den Hoven

Mariëtte van den Hoven is onderwijsdirecteur bij het departement Filosofie en Religiewetenschappen. Als senior onderzoeker en docent werkzaam bij het Ethiek Instituut van de universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd in 2006 op het proefschrift 'A Claim for Reasonable Morality. Commonsense morality in the debate on the limits of morality' (Utrecht: Zeno LII). Haar onderzoeksfocus ligt op 1) public health en preventie (obesitas, kindermishandeling, vaccinaties, jeugdzorg) en 2) onderzoek naar beroepsethiek en educatie, waarbij de notie van morele competentie centraal staat.

Als docent participeert ze in de master Applied Ethics, bachelor en masteronderwijs aan diverse faculteiten en is ze betrokken bij Young Leaders League. Ze coördineert het onderwijs dat vanuit het Ethiek Instituut aan andere faculteiten en opleidingen wordt gedoceerd, alsmede het onderwijs dat aan postacademische opleidingen (zoals NSPOH) wordt verzorgd.

Laatste update: 27 september 2016

Contributies van Mariëtte van den Hoven