home

Home

‘Jonge hond’ Tessa Diphoorn (33) en ‘oude rot’ Wil Pansters (58) komen voor hun veldwerk als cultureel antropologen regelmatig in gevaarlijke situaties terecht. Dat doet echter geen afbreuk aan hun passie voor het werk. Integendeel misschien.