Gaan we demonstreren?

Body: 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik ga niet demonstreren. Althans, ik geef mijzelf en de studenten komende vrijdag 21 januari geen vrij.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik ga niet demonstreren. Althans, ik geef mijzelf en de studenten komende vrijdag 21 januari geen vrij.

Omdat studenten mogen wegblijven van het College van Bestuur -wiens woord nu eenmaal wet is- zal ik geen sancties opleggen. Maar de belangrijkste reden om niet mee te doen is natuurlijk dat je met dit soort van vrije dagen de langstudeerder juist in de kaart speelt. Of algemener: alom is er een roep om meer contacturen dus laten we die contacturen dan ook gebruiken. Wat dat betreft is de collegemarathon, verplicht voor langstudeerders, natuurlijk een veel beter idee.

Ben ik het dan eens met die maatregelen uit Den Haag? Nee, dat zeker niet. Aan het Nederlandse onderwijsbeleid is -zoals de Vlaamse hoogleraar Geert Buelens het ooit treffend tegenover NRC Handelsblad formuleerde- gewoon geen touw vast te knopen.

Zoals voor de gemiddelde Nederlander de Belgische kabinetsformatie een ontwarbaar geheel vormt zo beziet Buelens ons onderwijsgerommel. Waar blijft de grote visie? Waar zijn de grote vragen over wat we willen bereiken? Waar is vooral de consistentie? Dat wat het ene jaar wordt gepropageerd gaat het jaar de deur weer uit.

Dat bewindslieden zoals Verhagen die 9 jaar over zijn studie geschiedenis deed en Zijlstra die 7 jaar over sociologie deed nu aan studenten moeten gaan zeggen dat het allemaal veel sneller kan, doet ook allemaal wat potsierlijk aan. Ik erger me toch steeds meer aan al die 50+ baasjes (behoor ik overigens ook zelf toe) die voortdurend spreken over de top, het allerbeste en navenante eisen stellen aan nieuwkomers. Kort speurwerk leert veelal dat zij zelf nooit hebben voldaan aan de regels die ze de jonkies stellen.

Tot slot enige bouwstenen voor onderwijsbeleid dat ik een volgende keer zal uitwerken. Onderwijs is cruciaal voor een moderne economie en stimuleert op zich al economische groei. Er gaat te weinig privaat geld naar het onderwijs (of om met onderwijsgoeroe Leo Prick te spreken we gaan liever op een dure cruise dan te betalen voor een taalcursus). Afschaffing van perverse prikkels in de zin dat meer diploma’s meer geld opleveren is bovendien zeer gewenst.

Verder ben ik ook voor invoering inkomenstoets bij studiefinanciering (zoals vroeger), afschaffing van de OV-jaarkaart en gedifferentieerde betaling voor de masters. Volgende keer meer en ik kijk uit naar creatieve spandoeken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail