Bètawetenschappen

Het Profiel Bèta 2015 uit 2011 heeft grote gevolgen gehad voor de faculteit. Onderzoeksgroepen moesten verdwijnen. Dit dossier geeft het proces en de gevolgen van die operatie weer.