Het Digitaal Universiteitsblad
 DUB is het onafhankelijke medium van de  Universiteit Utrecht, gemaakt door een onafhankelijk redactie.

DUB is een actuele site met oog voor ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit. De focus ligt vooral op het persoonlijke verhaal van de UU´er achter het nieuws.DUB brengt in beeld hoe het toegaat achter de schermen van het universitaire en studentenleven.

DUB is een nieuwsmedium en een platform voor de discussies binnen de Universiteit Utrecht en met de wereld daarbuiten over issues die de universiteit en de maatschappij raken.

De redactie is nieuwsgierig over alles wat er op de universiteit en het studentenleven gebeurt. DUB is een bindende factor binnen de universitaire gemeenschap. Ze wil een site maken samen met medewerkers en studenten. Het medium is kwalitatief goed en is vooral ook een bron van creativiteit. 

De redactie stelt bijdragen van lezers zeer op prijs. Voor opinie en nieuwstips neemt u contact op met de redactie via dubredactie@uu.nl of m.j.agterberg@uu.nl

U kunt ook zelf blogs publiceren, recensies maken of agendaberichten aankondigen. Deze kunnen door de lezers zelf worden gepost op de Podiumpagina.

Bij elk artikel kunt u een reactie plaatsen. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Reageren verloopt via de commentsysteem van Disqus.  U moet inloggen via Disqus. Dit kan ook met de eigen Facebook of Twitter-account. De inbreng van de lezer moet voldoen aan enkele spelregels.

DUB is een journalistiek medium en overnemen van informatie is toegestaan mits dit gebeurt met bronvermelding en bij een digitaal medium inclusief link. Het overnemen van artikelen kan alleen na toestemming van de redactie. Het copyright van de artikelen die DUB publiceert van het HOP, liggen bij het  Hoger Onderwijs Persbureau.

De redactie is organisatorische ondergebracht bij de Directie Communicatie en Marketing.

Een redactieraad, met vertegenwoordigers van binnen en buiten de universiteit, waakt over de onafhankelijkheid.