Lezingen maart 2021 online Mystiek leven

Lezingen maart 2021 online.

Thema: Mystiek leven

Thema: Mystiek leven

Mystiek leert dat er een grotere werkelijkheid is dan die van ons dagelijkse leven. Door een vermogen in de mens dat boven de rede uitgaat, kunnen we die werkelijkheid kennen. Mystiek is niet vaag en nooit strijdig is met de rede.

Mystiek begint bij de verwondering. Die bewustzijnstoestand is als de draad van Ariadne; ze leidt je naar de mystieke schat. Als die schat je leven gaat doordringen, leidt dat tot gemoedsrust en levensvreugde. Wijzen hebben mensen gewezen op dat mystieke pad. Talloze heilige boeken en plekken verhalen hiervan.

Op het mystieke pad zijn beproevingen en inwijdingen. De paasinwijding is een van de verhevenste.

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-mystiek-leven/

 

 

Lezingen over dit thema

Verwondering: hou het vast, ga op zoek!
Online, 3 maart 2021 19:30 – 20:30

Mystiek begint bij de verwondering. Die bewustzijnstoestand is als de draad van Ariadne; ze leidt je naar een grotere, mystieke werkelijkheid.

Verwondering: hou het vast, ga op zoek!

Het pad van de mysticus
Online, 10 maart 2021 19:30 -20:30

Je hoeft geen volledig ingewijde te zijn om mystiek je leven te laten doordringen. Zelfs de eerste stappen op het pad geven gemoedsrust en levensvreugde: de oplossing voor de stress en onrust die ons huidige leven zo vaak kenmerkt.

Heilige boeken en plaatsen
Online, 17 maart 2021 19:30 – 20:30

Door alle eeuwen heen zijn er wijzen geweest die de mens inspireerden tot het gaan van het mystieke pad. Talloze heilige boeken en plekken verhalen hiervan.

De Paasinwijding
Online, 24 maart 2021 19:30 – 20:30

Op het mystieke pad zijn beproevingen en inwijdingen. De paasinwijding is een van de verhevenste.

 

Mystic life (English)
Online, 18 april 2021  14:00 CEST  via livestream

Mysticism teaches that there is a greater reality than that of our daily life. We can know that reality through an ability in man that goes beyond reason. Mysticism is not vague and never conflicts with reason.

Mysticism starts with wonder. That state of consciousness is like Ariadne's thread; she leads you to the mystical treasure.