Beroepszaak vanwege formulering in selectiebrief. Foto Pixabay

Geneeskundeopleiding wijzigt selectiebrieven na verwarring

Body: 

Hoe voorzichtig je moet zijn in afwijzingsbrieven, merkte de Utrechtse opleiding Geneeskunde. Een deelnemer aan de selectieronde scoorde niet hoog genoeg, maar dacht in aanmerking te komen voor een uitzonderingsplaats. Hij was immers de ideale student.

Eind oktober verscheen een afgestudeerde fysiotherapeut voor de hoogste onderwijsrechter, het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Hij wilde graag geneeskunde studeren, maar had na de selectieronde in Utrecht het rangnummer 381 toegekend gekregen. Te laag om toegelaten te worden voor een van de 304 opleidingsplekken.

Hij dacht echter toch toegelaten te kunnen worden. Met een succesvol afgeronde opleiding, een sportachtergrond en mooie aanbevelingsbrieven, bezat hij immers alle eigenschappen van de ideale student geneeskunde zoals die op de website vermeld stonden. De claim werd afgewezen.

Brief leidde tot misverstanden
De zaak bij het College Beroep Hoger Onderwijs leest op het eerste gezicht als een ietwat ‘tragikomisch’ relaas. Op basis waarvan dacht de selectiekandidaat immers nog kans te maken? Hier moest toch wel sprake zijn geweest van een verlengde ontkenningsfase, een ultieme vasthoudendheid dan wel grote naïviteit? 

Niets van dat alles, blijkt bij wat verder onderzoek. Het ligt genuanceerder. Een zinsnede in de selectiebrief had ook bij andere afgewezen kandidaten de indruk gewekt dat zij toch nog kans maakten op de zo vurig gewenste opleidingsplek, laat de opleiding Geneeskunde weten.

De passage luidde als volgt:

“Er zijn 304 opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze worden aangeboden aan de kandidaten met de gunstigste rangnummers. Er bestaat een kleine kans dat jij op basis van deze uitslag alsnog een Bewijs van Toelating via Studielink toegewezen krijgt voor de opleiding geneeskunde in Utrecht, bijvoorbeeld omdat mensen met een gunstiger rangnummer niet konden voldoen aan de toelatingseisen of een Bewijs van Toelating voor een andere opleiding met numerus fixus hebben geaccepteerd.

Vanaf 18 april houden wij op de website wekelijks bij t/m welk rangnummer Bewijzen van Toelating zijn aangeboden. Het is goed om te beseffen dat wij 10 procent van de 304 opleidingsplaatsen t/m 1 augustus 2017 reserveren voor uitzonderingsgevallen.

Als je alsnog een Bewijs van Toelating ontvangt, dan moet je dat binnen 2 weken na ontvangst accepteren via Studielink. Doe je dit niet dan ben je je plaats kwijt en kun je geen geneeskunde studeren.”

Met de zinsnede probeerde de opleiding dus duidelijk te maken dat 10 procent van de 304 plaatsen gereserveerd zouden blijven voor uitzonderingsgevallen. Op een UU-website - waarnaar werd doorverwezen in de brief -  stond vermeld wanneer een student in aanmerking kwam als uitzonderingsgeval. Er werd gedoeld op kandidaten die om gegronde redenen niet in staat bleken om binnen twee weken de studieplek te accepteren of die bezwaar aantekenen tegen hun rangnummer en in het gelijk worden gesteld.

Maar verschillende kandidaten vatten de passage in de brief anders op. Zij dachten dat ze werden uitgenodigd om extra argumenten te geven waarom zij wellicht een uitzonderingsgeval zouden zijn, laat de opleiding in een mail aan DUB weten. Geneeskunde ontving brieven waarin kandidaten uitlegden hoe gemotiveerd ze waren of verklaarden waarom ze tijdens de selectieronde niet in optimale doen waren.

Opleiding betreurt gang van zaken
De afgestudeerde fysiotherapeut was uiteindelijk de enige die geen genoegen nam met de uitleg van de opleiding over de regeling van uitzonderingsgevallen en deze zaak aankaartte bij de geschillenadviescommissie van de UU en later het CBHO. “Uiteraard betreuren wij dit”, mailt de opleiding. “Het was zeker niet onze bedoeling om onduidelijkheid te creëren, laat staan deze zo lang te laten voortduren.” 

Hoewel het CBHO niet vond dat de fysiotherapeut alsnog moest worden toegelaten tot de opleiding, oordeelde de rechter wel dat de tekst van de brief niet duidelijk genoeg was. Maar dat had de opleiding zelf ook al bedacht. De brief die dit jaar naar kandidaten gaat die niet direct worden toegelaten na de selectieronde zal de term uitzonderingsgevallen niet meer worden gebruikt. Wel zal nog worden doorverwezen naar de aangepaste UU-website over “afwijken van regels”.

Dertig mails per dag

Volgens de Geneeskundeopleiding zijn er altijd veel vragen over de selectieprocedure. Daarom is er een wekelijks telefonisch spreekuur. Daarnaast ontvangt geneeskunde rondom de selectieperiode zo’n 30 mails per dag van studenten.

Selectiekandidaten kunnen na de selectieronde informatie krijgen over de totstandkoming van hun rangnummer en over wat in hun geval doorslaggevend was. Bij aanvullende vragen kunnen zij in contact komen met de voorzitter van de selectiecommissie. Daarna kunnen ze eventueel naar de geschillenadviescommissie stappen of verdere juridische stappen ondernemen.

Dit jaar bleek geen van de 30 gereserveerde plaatsen nodig voor uitzonderingsgevallen. Tien keer werd bezwaar aangetekend en twee selectiekandidaten gingen tevergeefs in beroep. Uiteindelijk kwam de kandidaat met rangnummer 350 nog de studie binnen, nadat bekend was hoeveel selectiekandidaten hadden besloten hun opleidingsplek niet te accepteren. Met rangnummer 381 viel de afgestudeerde fysiotherapeut helaas buiten de boot.
Facebook Twitter Whatsapp Mail