Meer werkplekken voor studenten

Body: 

De Utrechtse universiteit wil meer werkplekken waar studenten individueel of in groepsverband kunnen studeren en speciale apps die laten zien waar die vrije werkplekken zijn. Uit de jongste Nationale Studentenenquête blijkt dat UU-studenten van alle studenten het meest ontevreden zijn over de beschikbaarheid van studieplaatsen. En dat terwijl de Utrechtse onderwijsfilosofie juist om dit soort faciliteiten vraagt.

Dat Utrechtse studenten klagen over het aantal plaatsen waar zij kunnen studeren of in groepsverband kunnen overleggen, is niets nieuws. Uit eerdere onderzoeken onder master- en eerstejaarsstudenten bleek al dat de individuele- en groepsruimten en de computervoorzieningen veel slechter worden beoordeeld dan bijvoorbeeld de collegezalen, de bibliotheken en de kantines. Meer dan de helft van de eerstejaars zei in 2009 niet tevreden te zijn over de beschikbaarheid van deze voorzieningen.

   
 

UU-studenten geven hun opleiding net geen 4 op een 5-puntsschaal. Met een gemiddelde van 3.99 scoort Utrecht 0.04 beter dan het landelijke gemiddelde. De UU neemt daarmee de vijfde plaats in op een ranglijst van 13 universiteiten. Vorig jaar stond de UU nog zevende, overigens met eenzelfde score van 3.99. Ook nu komen kleine universiteiten als Wageningen, Maastricht en Eindhoven weer als beste uit de bus.

Dat blijkt uit een analyse die de Utrechtse directie O & O heeft gemaakt van de gegevens uit de Nationale Studentenenquête. Meer dan 11.000 UU-studenten vulden de vragenlijst van het onderzoek in opdracht van Stichting Studiekeuze 123 in, goed voor een respons van 38 procent.

Studenten zijn positief over:
Keuzevrijheid binnen de opleiding
Inhoud en opzet van studie
Kwaliteit van docenten
Aanbod cultuur en horeca in Utrecht

Studenten zijn negatief over:
De voorbereiding op de beroepspraktijk
De beschikbaarheid van werkplekken
Feedback op onderwijsevaluaties
De beschikbaarheid van woonruimte in Utrecht
De sportfaciliteiten

 

De irritatie hierover vormde zelfs aanleiding voor het oprichten van de universiteitsraadpartij Meer Computer Werkplekken in de UB (Mc WUB). Die partij kwam begin vorig jaar met een nota  met enkele minder conventionele oplossingen, zoals het weren van hbo-studenten. Hoewel het college van bestuur erop wees dat er veel pieken en dalen zitten in de vraag naar studieplaatsen en aangaf dat nog geen vijf procent van de UB-bezoekers hbo-student was, kondigde het CvB toen verbeteringen aan. Een overzicht wees destijds bovendien uit dat er al maatregelen waren genomen die zouden leiden tot een stijging van het aantal werkplekken tussen 2009 en 2014.

Onderwijsfilosofie
De nieuwe rector Bert van der Zwaan vindt ook dat er in de afgelopen jaren al behoorlijk wat is gebeurd om het aantal werkplekken te verhogen, maar de meest recente NSE-oordelen zijn volgens hem “niet te negeren”. Actie is geboden. Utrecht scoort met een gemiddelde van 2,9 het slechtst van alle universiteiten op dit punt, drietiende punt onder het landelijke gemiddelde. Studenten zijn zelfs minder tevreden dan in eerdere jaren. Vooral studenten bij de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen klagen.

Van der Zwaan zegt de beschikbaarheid van studieplaatsen te beschouwen als belangrijke voorwaarde voor de Utrechtse onderwijsfilosofie. Dat geeft volgens hem ook de garantie dat er nu echt iets gaat veranderen. “Als we het onderwijs willen intensiveren en de betrokkenheid van studenten willen vergroten, moeten studenten na college niet meteen naar huis rennen. We hopen dat studenten elkaar in onderling contact binnen onderwijscommunities stimuleren. Daar moet je dan wel de mogelijkheden toe bieden.”

App
De rector denkt dat een forse toename van het aantal beschikbare werkplekken op korte termijn gerealiseerd zou moeten worden. Hij wil nog voor het einde van de volgende maand de eerste aanzetten geven om dit te bereiken. In de eerste plaats gaat de UU onderzoeken of studenten met een mobiele app geholpen kunnen worden om een studieplaats te vinden. “Vaak is er wel ergens in De Uithof of in de binnenstad een plek beschikbaar, maar weet de student daar niet van. Een app kan uitkomst bieden; de UB heeft er al een en die werkt goed.”

Verder wil Van der Zwaan een beter beeld krijgen van de ruimten in universiteitsgebouwen die mogelijk te gebruiken zijn maar nu nog niet voor studenten toegankelijk zijn of niet voorzien zijn van de juiste ict-inrichting. Onderzocht moet worden hoe deze ruimten geschikt kunnen worden gemaakt voor het inrichten van studieplaatsen. Een obstakel daarbij is in De Uithof overigens de lastige aanleg van wifi-voorzieningen. “De dikke betonnen muren zorgen daarbij voor problemen, maar ik ga ervan uit dat we waar mogelijk slimme oplossingen bedenken.”

Ook wil hij door middel van paneldiscussies met studenten inventariseren wat deze nu precies van de universiteit verwachten. “Je ziet dat studenten vooral om een draadloze, flexibele werkplek vragen, terwijl onze computerleerzalen vaak nog vaste stations hebben. Maar tegelijkertijd eisen studenten soms de voorzieningen van een volledig geoutilleerd kantoor met hoogwaardige printers bijvoorbeeld.”

Liever niet thuis
Geesteswetenschappendirecteur Dirk-Jan den Boer zegt blij te zijn met een onderzoek naar wensen en verwachtingen van studenten. Hij kan nu niet verklaren waarom studenten van zijn faculteit nog negatiever zijn dan andere Utrechtse studenten. “Het is overduidelijk dat de vraag toeneemt. Studenten studeren tegenwoordig veel liever op de universiteit dan thuis. Maar dat geldt waarschijnlijk voor alle studies. Misschien dat er in de binnenstad nog een extra druk is op de voorzieningen omdat veel studenten, ook van bèta- en gammaopleidingen, in de binnenstad wonen. Maar dat is speculeren.”

Den Boer hoopt dat de recente opening van het onderwijspand Drift 25, en de toekomstige oplevering van de tweede fase van de bibliotheek, de behoefte aan studieplaatsen verder kan bevredigen. De invoering van een app heeft ook zijn interesse. “Op de Kromme Nieuwegracht 80 zijn vaak nog plekken over, maar dat ontgaat studenten soms. Het zou mooi zijn als ze die informatie op hun mobiel krijgen.”

Verspreide werkplekken
Collega-directeur van Sociale Wetenschappen Frank Jan van Dijk meldt dat Sociale Wetenschappen op korte termijn al een app invoert waarmee studenten, net als in de UB, via hun mobiele telefoon kunnen zien welke werkplekken in het Centrumgebied vrij zijn.

Ook Van Dijk vindt het lastig om te verklaren waarom studenten Sociale Wetenschappen lage cijfers geven voor de beschikbaarheid van studieplaatsen. Het feit dat de werkplekken voor de studenten van zijn faculteit verspreid zijn over verschillende gebouwen (Langeveld, Ruppert, Van Unnik, UB) en door verschillende faculteiten gebruikt worden, zou volgens hem mogelijk een reden zijn dat studenten een negatiever oordeel vellen.

Hij hoopt daarom dat de opening van het nieuwe studielandschap in het eigen Langeveldgebouw en het nog in te richten studielandschap in het nog door Sociale Wetenschappen te betrekken Centrumgebouw Noord op de waardering van studenten kan rekenen. “Maar nadere analyses in universitair verband juichen we vanzelfsprekend toe”, zegt ook Van Dijk.

De daadwerkelijke realisatie van nieuwe studieplaatsen binnen de UU moet snel plaatsvinden, stelt rector Van der Zwaan. De effecten moeten in ieder geval duidelijk zijn wanneer de studenten opnieuw gevraagd worden de NSE in te vullen. “Maar belangrijker is dat met meer studieplaatsen ons hele onderwijsstelsel beter gaat functioneren. Dit is in ieder geval geen vrijblijvende affaire.”

     
 

We willen hoger op de lijst’

“Wat vinden jullie goed en wat vinden jullie niet zo goed aan de studie in Utrecht?” Rector Bert van der Zwaan ontving afgelopen donderdag zeven willekeurig gekozen studenten die aan de studentenmonitor hebben meegedaan. Ze waren uitgenodigd in de curatorenzaal omdat één van hen een iPad en één een iPod ontvangt.

De studenten moeten even nadenken. Als positieve punten noemen ze de flexibiliteit van het onderwijsprogramma en het makkelijke contact met de docent. Minder positief zijn ze over de gebouwen op De Uithof, de ict-voorzieningen en het aantal werkplekken.

Van de Zwaan vindt de opmerkingen herkenbaar. “Maar als het gaat om gebouwen, daar kan je minder snel wat aan doen. Werkplekken hebben onze prioriteit, maar ook willen we aandacht besteden aan een betere feedback op onderzoeken. Studenten vullen een cursusevaluatie in, maar daarna blijft het oorverdovend stil. Ze weten niet wat er met de evaluatie is gebeurd. En ook dat willen we aanpakken.”

Utrecht staat op plek vijf en dat is zeker niet slecht. Van der Zwaan: “Maar ons streven is om de komende jaren nog hoger op de lijst te komen en het liefst bovenaan.” De aanwezige studenten luisteren geïnteresseerd, al gaat de meeste interesse uit naar de trekking. De rector graait blind in een glazen schaal. Kai Strohmeijer, student economie, ontvangt de iPod. Mats Donselaar, masterstudent Game and Media Technology, mag met de iPad naar huis.

Ries Agterberg

   
Facebook Twitter Whatsapp Mail