De redactie van Public Note met Stefan (derde van links) en Floris (rechts)

Public Note: wars van strategieën, vol grote dromen

Body: 

The sky is the limit, zegt masterstudent Floris de Krijger over ‘zijn’ Public Note. Dit online wetenschappelijk tijdschrift werd driekwart jaar geleden door hem en zes andere (oud-)studenten opgericht. “Te veel wetenschappelijk onderzoek verdwijnt in een ontoegankelijke database.”

Als Floris in de hoedanigheid van student-assistent het idee krijgt voor Public Note, duurt het niet lang voor hij een groep gelijkgestemden vindt. En na een aantal maanden onderling dagdromen, besloten zeven studenten en alumni van de researchmaster Bestuurs- en Organisatiewetenschap maar ‘gewoon’ te beginnen. Eind september 2016 was de eerste editie af, en was Public Note, een online platform voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bestuurskunde, organisatiewetenschappen en politicologie, een feit.

“Het idee voor Public Note is niet nieuw, maar wel in ons vakgebied”, vertellen Floris en mede-redactielid Stefan Lubberding. “Masterstudenten doen een half jaar lang onderzoek en zijn daar vaak heel enthousiast over. Je wil impact creëren met je bevindingen, maar vervolgens verdwijnt alle kennis die je hebt opgedaan in een universitair archief of verpietert het in een ontoegankelijke database”, vertelt Floris. Stefan: “Met Public Note willen wij bijdragen aan kennisvalorisatie, aan het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk.” In januari werd de redactie genomineerd voor de jaarlijkse Maatschappelijke Impact Prijs van de Rebo-faculteit.

Op de website van Public Note wordt relevant onderzoek van bestuurskundig talent gepubliceerd in de vorm van een wetenschappelijk, peer-reviewed artikel (de zogeheten science notes), of in de vorm van public notes, een korte pitch-vorm. Ook bestaan er reflective notes, waarin wetenschappers en beroepsprofessionals reageren op het onderzoek van jonge talenten, om zodoende discussies aan te zwengelen. Met hun platform wil de redactie studenten en net-afgestudeerden helpen bij het schrijven van wetenschappelijke artikelen en hen ervaring laten opdoen met het publiceren van hun onderzoeksresultaten. Ook PhD-studenten en junior-onderzoekers kunnen ervaring opdoen, maar dan met peer-reviewing. Tot op heden bracht de redactie twee edities van Public Note uit, en heeft hun website momenteel zo’n 400 à 500 unieke bezoekers per maand.

Verdienmodel?
“Het is de bedoeling om een gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift te worden”, vertelt Stefan. “Al begrepen we van hoogleraar Paul ’t Hart, die ons advies gaf, dat dat zo’n 25 jaar kan duren.” Hoe ze dat gaan doen, weet het tweetal nog niet goed. Sowieso lijkt het tweetal wars van ingewikkelde strategieën, maar enthousiast zijn ze wel. “Public Note groeit heel organisch, we proberen uit wat werkt door het gewoon te doen. Heel simpel gezegd is het aankloten. Maar we blijven natuurlijk werken aan kwaliteit.”

Een verdienmodel heeft Public Note nog niet. “Dat zijn we nog aan het uitzoeken. We hoeven geen winst te maken, we zijn een non-profitorganisatie, maar voor de verdere professionalisering van Public Note hebben we wel geld nodig”, aldus Floris. De redactie ontving een eenmalige financiële bijdrage van hun eigen departement en zijn een samenwerking met NIG, het Netherlands Institute of Government aangegaan. Eigen geld hebben ze niet. Lachend: “We zijn studenten, hè!”

In de toekomst geld vragen voor de wetenschappelijke artikelen op hun platform is in ieder geval uit den boze. “Bij wetenschappelijke journals moet je soms wel zestig dollar betalen om een artikel te downloaden, belachelijk!”, aldus Floris. “Bij Public Note blijft de inhoud gratis toegankelijk. Ik denk dat open access sowieso de toekomst is van de wetenschap.” Stefan hoopt dat de redactie ooit tegen betaling workshops academisch schrijven kan geven. In februari gaven ze zo’n workshop, gratis, op de Universiteit van Tilburg. “Dat zou een inkomstenbron kunnen worden. Maar voor nu ligt de focus op andere dingen. We willen onze naamsbekendheid vergroten, meer support krijgen en samenwerkingen starten met beroepsprofessionals en beleidsmakers.”

Wetenschap in dichtvorm
Het duo heeft nog meer dromen voor Public Note. Stefan: “Uitgroeien tot landelijk platform. Op de universiteiten in Amsterdam, Nijmegen en Tilburg zijn gelijksoortige opleidingen als de onze, daar kunnen we mee samenwerken.” Floris ziet het organiseren van kennisevenementen wel zitten. “Een festival bijvoorbeeld, met inhoudelijke twist, dat soort toffe dingen.” Bij Public Note blijkt sowieso veel ruimte voor creativiteit. Het liefst zou de redactie zien dat jonge onderzoekers hun resultaten in andere vormen aanbieden dan het traditionele artikel.

Stefan: “Vrijwel alles wordt nu gepubliceerd in een standaardvorm, met veel vakjargon. Met Public Note willen we dat veranderen. Door resultaten te presenteren in een andere, innovatieve vorm, die beter past bij de boodschap die de auteur wil meegeven." Dit idee blijkt echter lastig. "Als student word je opgeleid om in een bepaald stramien je resultaten te presenteren. Daar dan ineens radicaal van afwijken is niet makkelijk en we merken dat de auteurs daar moeite mee hebben. Een studente illustreerde laatst haar resultaten aan de hand van zelfgeschreven gedichten. Dat is een veel creatievere manier, en dat zouden we graag verder willen exploreren. Creativiteit meer faciliteren.” Floris: “Een muziekstuk zou ook tof zijn!”

Facebook Twitter Whatsapp Mail