Tentamenfraudeurs in de ban

Body: 

Studenten die sjoemelen met tentamens moeten harder worden aangepakt, vinden PvdA en PVV. Inholland-voorzitter Doekle Terpstra wil dat elke student een ‘eed van integriteit’ aflegt.

PVV-kamerlid Harm Beertema acht streng optreden tegen tentamenfraude de enige optie, zegt hij in het AD van vanmorgen. “Het tast de waarde van diploma’s aan, want wie weet nog wat een diploma eigenlijk voorstelt? Dat is een ramp voor iedere student met een hbo-diploma.”

Ook zijn PvdA-collega Tanja Jadnanansing pleit voor een hardere aanpak. De afgelopen maand kwam er tentamenfraude aan het licht bij de Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Utrecht. De frauderende studenten hangt een jaar schorsing of zelfs verwijdering van de hogeschool boven het hoofd. PVV en PvdA willen dat hun ook de toegang tot andere instellingen wordt ontzegd.

Jadnanansing licht desgevraagd toe dat dit in elk geval voor de duur van de oorspronkelijke schorsing zou moeten gelden. “Iemand die ergens geschorst is, moet zich een week later niet meteen bij een andere instelling kunnen inschrijven.”

Inholland-voorzitter Doekle Terpstra is boos dat de 99,5 procent studenten die te goeder trouw zijn de dupe worden van een paar rotte appels. Naar Amerikaans voorbeeld overweegt hij studenten aan zijn hogeschool een eed van integriteit te laten afleggen. “Dat wekt onderling vertrouwen in de hand”, zegt de voormalige HBO-raadvoorzitter in het AD.

Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail