UU moet dit jaar nog honderd banen zoeken voor arbeidsparticipanten

Body: 

Dit kalenderjaar moeten er aan de Universiteit Utrecht nog 100 banen bijkomen voor zogeheten arbeidsparticipanten om aan de wettelijke eis te voldoen. De universiteit wil daar hard aan werken met een speciaal budget en speciale ambassadeurs binnen elke faculteit of dienst, zegt projectleider Marileen Reinders.

De universiteit heeft op dit moment iets meer dan 81 fulltime banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de participatiewet die in 2015 in werking trad, is een fulltime baan een baan van 25,5 uur. Voor het einde van 2019 moet de UU in totaal 182 fte vullen met participanten. Dat betekent dat er nog zo’n honderd banen gevonden moeten worden.

Projectleider Participatiewet Marileen Reinders is niet ontevreden over de groei van het huidige aantal banen. "Toch schommelt het aantal participanten wel. Behalve dat er nieuwe mensen komen, vertrekken er ook participanten. Soms omdat er geen goede match is met de werkzaamheden of omdat er sprake is van tijdelijke werkzaamheden. Maar soms ook omdat ze een reguliere baan elders vinden. Dat laatste is natuurlijk goed nieuws. Tenslotte gaat het erom een inclusieve samenleving te bereiken waar ook mensen met een arbeidshandicap duurzaam werk hebben. Voor ons betekent dit wel dat we steeds op zoek moeten blijven naar nieuwe banen en nieuwe arbeidsparticipanten.”

Op zoek naar honderd banen
Vanuit twee detacheringspartners is momenteel 45,3 fte gedetacheerd bij de UU. Een aantal - ter grootte van 35 fte – heeft een dienstverband bij de universiteit. De participatiebanen zijn niet evenredig verdeeld over de universitaire onderdelen. De laatste cijfers hierover zijn van 31 december 2018. Uit deze cijfers blijkt dat de Universitaire Bestuursdienst koploper is. Daarna volgt de faculteit Sociale Wetenschappen. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie is er nog veel werk aan de winkel, net als bij University College Utrecht.

Dat de UBD het zo goed doet en er inmiddels 35 fulltime banen zijn voor arbeidsparticipanten, is voornamelijk het gevolg van de invoering van de quotumregeling in 2018. Die quotumregeling was ingevoerd als sanctie omdat de overheidssector haar percentage arbeidsparticipanten niet had gehaald. Door die regeling werden de criteria verruimd waardoor ook werknemers die al bij de UU werkten en die onder de nieuwe wet een arbeidsparticipant zouden zijn, ook meetellen. Dit heeft ervoor gezorgd dat bij sommige onderdelen en met name de UBD het aantal arbeidsparticipanten ineens steeg.

Nieuwe initiatieven
Of het streefgetal van 182 fte eind dit jaar is behaald, weet Reinders niet, maar ze heeft er wel vertrouwen in dat het aantal nog groeit. “Binnen de universiteit wordt het zoeken naar werk voor arbeidsparticipanten steeds serieuzer opgepakt. De universiteit heeft bijvoorbeeld meer tijd en geld uitgetrokken voor de ondersteuning. Er zijn sinds kort medewerkers die echt tot taak hebben om in de faculteit arbeidsplaatsen te zoeken voor participanten. Eerst hadden we zogeheten ambassadeurs die het zoeken van arbeidsplaatsen naast hun gewone werk deden, nu is dat een echte taak geworden.”

Wat ook vertrouwen geeft, is dat het College van Bestuur in januari heeft besloten een centraal budget te waarborgen tot 2024. “Tot en met 2023 komt het salaris van de nieuwe arbeidsparticipanten uit centraal budget. Deze pot werd tot dit jaar gevuld door de arbeidsvoorwaardengelden waar de vakbonden en het college over beslissen. Vanaf dit jaar is het geld voor het budget afkomstig van alle diensten en faculteiten." Het idee is om universitaire onderdelen te stimuleren arbeidsparticipanten in dienst te nemen, omdat ze er nu al voor betalen. "Faculteiten die weinig of geen arbeidsparticipanten hebben, zien hun geld dus eigenlijk verdwijnen, terwijl je er ook iemand bij kan hebben die werk uit handen neemt”, zegt Reinders.

Een tweede initiatief waar de eerste voorzichtige stappen nu net mee zijn gezet, is de samenwerking van de universiteit met haar verschillende dienstverlenende partners. “De regels rondom de Participatiewet veranderen. Dat heeft gevolgen voor hoogopgeleiden. Nu vallen ze nog wel onder deze wet, maar binnenkort niet meer. Wij zullen dus meer banen moeten creëren voor arbeidsparticipanten die minder hoogopgeleid zijn. Daarom gaan we kijken of we meer kunnen samenwerken met Sodexo, Asito Securitas, onze groenvoorziening en Maas koffie. Welke werkzaamheden kunnen we samen aanbieden die door de doelgroep kunnen worden ingevuld?  Dat is een spannend proces.”

Landelijke cijfers
Het totaal aantal banen dat in 2026 in Nederland erbij moeten komen voor paricipanten is 125.000 waarvan 25.000 in de overheidssector, meldt het Hoger Onderwijs Persbureau. Per jaar wordt een quotum afgesproken. Wie dat niet haalt, krijgt een boete van 5000 euro per niet-ingevulde baan. Maar of het zover komt, moet nog blijken. Voorlopig worden de boetes niet opgelegd. Binnenkort neemt de Eerste Kamer een beslissing of de boetes wel of niet geïnd moeten worden.

Andere hogescholen en universiteiten liggen goed op schema om voldoende mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Dit jaar moeten de hogescholen en universiteiten 2,14 procent van hun verloonde uren invullen met  banen voor arbeidsgehandicapten. “De hogescholen zijn goed op weg”, zegt Erna Luijendijk van hbo-arbeidsmarktfonds Zestor. “Er zijn behoorlijke aantallen gerealiseerd.” Volgens haar staat het onderwerp hoog op de agenda: instellingen hebben budgetten gereserveerd en er zijn ‘baanaanjagers’ benoemd.

Ook universiteiten doen hard hun best om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. De universiteiten moeten dit jaar samen 1339 banen creëren waarvan er 562 zijn gerealiseerd”, zegt de Utrechtse projectleider Reinders. Volgens VSNU-woordvoerder Bart Pierik zijn de universiteiten goed bezig. “We liggen voor op andere partijen in de sector onderwijs.” Maar achteroverleunen kan niet, zegt hij: als de groeilijn wordt doorgetrokken, halen universiteiten de doelstellingen niet. “We moeten daarvoor meer stappen zetten”, aldus Pierik. 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail