Vijf tips voor het binnenhalen van een onderzoeksbeurs

Body: 

In de Research Funding Week buigen onderzoekers van de universiteit zich over de vraag hoe meer fondsen kunnen aanboren. DUB helpt een handje en geeft vijf tips.

In de Research Funding Week buigen onderzoekers van de universiteit zich over de vraag hoe meer fondsen kunnen aanboren. DUB helpt een handje en geeft vijf tips.

In Europa komen excellente jonge onderzoekers allereerst in aanmerking voor een Marie Curie Fellowship. Met iets meer onderzoekservaring kunnen zij vervolgens een gooi doen naar een Starting Grant. Hun aanvraag met een uitgebreide beschrijving van het onderzoek dat zij willen gaan doen, gaat naar reviewers, topwetenschappers op het betreffende vakgebied. Zij geven hun oordeel over het voorstel en op basis daarvan maakt de commissie die de beurzen toekent, een eerste schifting.

Enrico Mastrobattista wist recentelijk dertig miljoen euro binnen te slepen voor een project op het gebied van drug delivery. Dat gaat niet makkelijk, vertelt hij DUB. Dorine Keusters en Pieter Thijssen werken bij het Grant office en speuren de markt af naar interessante Europese fondsen. Zij geven vijf tips voor een succesvolle aanvraag.

1 Bedenk dat reviewers altijd te veel voorstellen in te weinig tijd moeten beoordelen. Breng in je voorstel dus een zodanige structuur aan dat in één oogopslag duidelijk is wat het behelst. Maak het de lezers ook op andere manieren gemakkelijk. Geef bijvoorbeeld bij een lange lijst publicaties aan om hoeveel publicaties het gaat en welke ervan voor dit onderwerp essentieel zijn.

2 Als je de ambitie hebt om in de wetenschap te blijven, denk dan al vroeg na over je CV. Reviewers moeten een keuze maken uit een enorme stapel vrijwel gelijkwaardige voorstellen. In die massa moet je proberen op te vallen. Zaken waarmee je je in veel vakgebieden kunt onderscheiden zijn bijvoorbeeld buitenlandervaring of ervaring in meerdere onderzoeksgroepen, (internationale) prijzen, ervaring in het begeleiden van studenten/promovendi, organisatie van congressen, enz.

3 Heb het in je voorstel over je eigen plannen en niet over de grote verdiensten van je hoogleraar. Voor de commissie telt alleen of je zelf voldoende in je mars hebt.

Mastrobattista: “De naam van een gerenommeerde hoogleraar kan zelfs tegen je werken. Bij het aanvragen van een Starting Grant heb ik nu al twee keer te horen gekregen: die meneer Hennink staat bij al uw publicaties vermeld als coauteur. Bent u wel onafhankelijk genoeg als onderzoeker?”

4 Het allesbepalende interview is in feite een combinatie van een wetenschappelijk congres en een sollicitatiegesprek. Commissieleden zullen de neiging hebben om een lastige vraag te stellen om te zien hoe je reageert. Oefen het interview daarom zo vaak mogelijk met een kritisch gehoor.

5 Verbaas je niet over de argumenten voor een eventuele afwijzing. Mastrobattista: “Ik heb een keer meegemaakt dat de commissie zei: ‘dit is wel erg ambitieus onderzoek, laat ons eerst maar eens zien dat het werkt.’ Dat heb ik gedaan, maar toen ik het een jaar later weer probeerde, zei de nieuwe commissie: ‘Sorry, maar uw onderzoek is niet vernieuwend genoeg, want u heeft er al over gepubliceerd.’

Meer tips? In de laatste week van juni wordt de Research Funding Week georganiseerd waarin laureaten en commissieleden hun tips& tricks voor een groot aantal subsidies zullen delen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail