´Verhoging BSA te vroeg´

Body: 

Studentleden van de faculteitsraad Geesteswetenschappen hebben het faculteitsbestuur geadviseerd de verhoging van het Bindend Studieadvies (BSA) uit te stellen. Zij vrezen dat studenten onterecht getroffen kunnen worden door een snelle invoering van de maatregel, omdat sommige opleidingen nog geen goed tutoraat of uitdagend onderwijsklimaat hebben.

Studentleden van de faculteitsraad Geesteswetenschappen hebben het faculteitsbestuur geadviseerd de verhoging van het Bindend Studieadvies (BSA) uit te stellen. Zij vrezen dat studenten onterecht getroffen kunnen worden door een snelle invoering van de maatregel, omdat sommige opleidingen nog geen goed tutoraat of uitdagend onderwijsklimaat hebben. De verhoging van de minimumgrens voor een positief Bindend Studieadvies (BSA) van 37.5 ects naar 45 ects is een van de maatregelen waarmee het Utrechtse universiteitsbestuur wil voorkomen dat studenten te lang over hun studie doen. Vanaf september 2012 moet de hele universiteit die strengere eis hanteren, zo wenst het college van bestuur. De opleiding Sociologie en de faculteit Geesteswetenschappen toonden zich bereid al vanaf september 2011 met 45 ects als ondergrens te starten.

In de faculteitsraad stelden de studentleden vrijdagmiddag niet de verhoging van het BSA ter discussie, maar wel de korte termijn waarop die binnen de faculteit wordt doorgevoerd. De studenten zeiden over aanwijzingen te beschikken dat de belangrijkste voorwaarden voor een onderbouwd studieadvies niet overal binnen de faculteit op orde zijn. Zo zou het tutoraat niet altijd naar behoren functioneren en zouden niet alle docenten voor een uitdagende sfeer in de collegezaal zorgen.

Vice-decaan Berteke Waaldijk ontkende niet dat sommige opleidingen nog verbeteringen moeten aanbrengen, maar er is volgens haar geen sprake van grootschalige tekortkomingen. Bovendien vergroot een strenger BSA het gevoel van urgentie hieromtrent, aldus de vice-decaan. Waaldijk benadrukte dat van de huidige BSA-afvallers vrijwel niemand de schuld legt bij een gebrekkige studiebegeleiding.

Vooral vanwege het grote enthousiasme voor een snelle verhoging van het BSA bij vrijwel alle opleidingen van Geesteswetenschappen wil het faculteitsbestuur de maatregel graag op korte termijn invoeren, zo stelde Waaldijk. Het faculteitsbestuur wordt in die opstelling gesteund door de personeelsfractie in de raad. In een stemmingsronde stemden alle acht aanwezige personeelsleden voor de verhoging per september. De acht studenten waren daar tegen, waardoor de stemmen staakten.

Na een korte schorsing meldde het faculteitsbestuur dat de verhoging per september van kracht zal zijn, ondanks het ontbreken van een positief advies van de faculteitsraad. Uitstel van dat besluit was volgens het bestuur niet mogelijk omdat aankomende studenten moeten worden voorgelicht over het nieuwe Utrechtse beleid. Instemming van de raad is voor deze beleidsverandering niet vereist.

Het faculteitsbestuur beloofde wel serieus te kijken naar een brief die de studenten eind deze week zullen opstellen. Daarin willen zij aangeven hoe groot volgens hen de problematiek is en ook hun wensen voor verbeteringen aangeven.

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail