‘Prestatieafspraken over valorisatie’

Body: 

Valorisatie is zo belangrijk dat staatssecretaris Zijlstra er prestatieafspraken over moet maken met de universiteiten, vindt het Rathenau Instituut.

Gisteren bood het instituut haar aanbevelingen aan over 'de derde kerntaak van universiteiten': valorisatie oftewel kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij. Daarbij gaat het zowel om economisch als om maatschappelijk nut.

Valorisatie is zo belangrijk dat staatssecretaris Zijlstra er prestatieafspraken over moet maken met de universiteiten, vindt het Rathenau Instituut.

Gisteren bood het instituut haar aanbevelingen aan over 'de derde kerntaak van universiteiten': valorisatie oftewel kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij. Daarbij gaat het zowel om economisch als om maatschappelijk nut.

Instellingen zouden de ruimte moeten krijgen om zelf te bepalen welke valorisatie zij belangrijk vinden, al moet een en ander wel worden afgestemd op de behoefte van de overheid en kennisinstituten als TNO en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Universiteiten zien het benutten van wetenschappelijke inzichten nu vaak als extra activiteit, aldus het instituut. Dat komt onder meer doordat overheids- en universitair beleid gericht was op zo goed mogelijk onderwijs en onderzoek en het behalen van goede scores in internationale rankings.

Staatssecretaris Zijlstra zou over valorisatie prestatieafspraken kunnen maken met individuele instellingen, zoals nu ook gebeurt over onderwijskwaliteit en onderzoekprofielen. Universiteiten zouden er in ieder geval in hun loopbaanbeleid aandacht aan kunnen besteden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail