8 Miljoen voor onderwijsinnovatie

De universiteit gaat miljoenen investeren in de vernieuwing van het onderwijs. Die moet de komende drie jaar leiden tot meer gemotiveerde studenten en nog betere docenten. Een van de initiatieven is het opzetten van een fonds voor innovatieve onderwijsprojecten.

Zes adviesgroepen studeerden de afgelopen maanden op aanpassingen van het Utrechtse universitaire onderwijs. Belangrijkste constatering van het college van bestuur is dat de uitgangspunten van het Utrechtse bachelor-masterstelsel nog recht overeind staan. Dat model zorgde ervoor dat de UU het hoogste studierendement van alle universiteiten heeft en wordt alom gewaardeerd. Toch zijn er redenen om enkele veranderingen aan te brengen. Denk aan de langstudeerdersmaatregelen van het kabinet en de oproep aan universiteiten zich ook met hun onderwijs te onderscheiden van andere instellingen. Binnen de universiteit zelf leeft de wens om de toenemende werkdruk bij docenten te beperken.

Vanaf 2013 moeten alle opleidingen matchingsgesprekken gaan voeren. Dan moet ook een flexibel eerste jaar zijn ingevoerd waardoor studenten zonder vertraging van studie kunnen wisselen. Alle behaalde studiepunten gaan meetellen voor het BSA. In het eerste jaar komt er in het tweede semester een verplicht keuzemoment voor studenten. Ambitieuze studenten kunnen zich kwalificeren voor een honourstraject, waarvoor ze in sommige gevallen een hoger collegegeld moeten betalen.

Het bij- en nascholen van docenten en het vernieuwen van het onderwijs is een ander belangrijk speerpunt in de plannen voor ‘een onderwijsmodel 3.0’. Docenten zullen verplicht twee dagen per jaar hieraan moeten besteden. Volgens het college van bestuur loopt de UU in Nederland voorop als het gaat om de kwaliteit van docenten en innovatieve onderwijsmethoden. Het universiteitsbestuur wil deze voorsprong behouden en hoopt tegelijkertijd door vernieuwingen in het onderwijs docenten te kunnen ontlasten. Het universiteitsbestuur wil vooral de kennis van docenten en opleidingen over efficiënte toetsingsmethoden vergroten.

Het CvB denkt bovendien over een onderwijsfonds. Docententeams en individuele docenten zouden een aanvraag kunnen indienen voor innovatieve projecten in het onderwijs. Tegelijkertijd moeten uitblinkende docenten een beloning krijgen in de vorm van een bevordering en salarisverhoging. Het komende half jaar moet er meer duidelijkheid komen over de manier waarop deze plannen uitgevoerd gaan worden.

Het college van bestuur bevriest de discussie over de vraag of het huidige universitaire jaarrooster van 4 x 10 weken de meest ideale situatie is. Het rooster blijft voorlopig gehandhaafd, met de aantekening dat lintcursussen van twee keer 7.5 ec niet langer mogen worden geroosterd. Dit laatste moet de keuzevrijheid van studenten vergroten.

De maatregelen moeten tussen 2012 en 2015 hun vruchten afwerpen. In een stuk aan de U-raad noemt het universiteitsbestuur enkele richtcijfers. Zo zou het aantal studenten dat op tijd een diploma haalt met tien procent moeten toenemen.

Advertentie