Bètafaculteit stelt vertrekregeling open

Body: 

Vanaf 1 januari 2012 kunnen zo’ n 90 medewerkers van de faculteit Bètawetenschappen gebruik maken van de regeling vrijwillige mobiliteit. Afhankelijk van het aantal jaren dat zij bij de universiteit gewerkt hebben, krijgen zij bij vertrek maximaal 13 maanden salaris mee.

Vanaf 1 januari 2012 kunnen zo’ n 90 medewerkers van de faculteit Bètawetenschappen gebruik maken van de regeling vrijwillige mobiliteit. Afhankelijk van het aantal jaren dat zij bij de universiteit gewerkt hebben, krijgen zij bij vertrek maximaal 13 maanden salaris mee.

In het kader van de convenantafspraken (pdf) met het college van bestuur moet de faculteit Bètawetenschappen voor 2015 de personele lasten met ongeveer 6 miljoen reduceren. Dit najaar stelde de faculteit een profiel (pdf) vast waaruit naar voren kwam voor welke onderdelen geen plaats meer is en welke onderdelen moeten krimpen.

Om reorganisaties te voorkomen of in ieder geval soepeler te laten verlopen, besloot de faculteit gebruik te maken van de pilot Regeling Vrijwillige Mobiliteit die de universiteit en de vakbonden binnen het Lokaal overleg begin vorig jaar overeenkwamen. Eerder werd deze (pdf) al ingezet bij de afdeling Paard van Diergeneeskunde. In een 'contourennotitie' staat nu beschreven hoe de regeling binnen de bètafaculteit gehanteerd gaat worden.

De faculteit Bètawetenschappen kan met behulp van de regeling een bedrag van maximaal 13 maanden salaris aanbieden aan medewerkers in vaste dienst die werkzaam zijn bij de onderdelen waarop bezuinigd moet worden. Alleen medewerkers die niet vervroegd kunnen uittreden en ook niet op korte termijn met pensioen gaan, komen in aanmerking.

Drie van de onderzoeksgroepen die niet in het definitieve facultaire profiel waren opgenomen, hebben inmiddels onderdak gevonden bij de faculteit Geowetenschappen. Voor deze groepen is de vertrekregeling dus niet meer van toepassing. De onderhandelingen over een vertrek van de Sterrenkundegroepen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Slechts enkele medewerkers kunnen daar gebruik maken van de regeling.

De regeling wordt verder aangeboden aan medewerkers van de onderzoeksgroepen Behavioural Biology, Physics of Devices en Physics of Man. Deze groepen zullen geheel worden afgebouwd als ze niet elders een plek vinden. Onderdelen van de faculteit waar een reductie van personeel moet plaatsvinden zijn instrumentatie, vormgeving, scheikunde, het Freudenthal Instituut en biomolecular sciences. Daar krijgt een deel van de medewerkers de mogelijkheid om via de mobiliteitsregeling te vertrekken. In de contourennota staan de specifieke functieprofielen waar het om gaat, beschreven. Daarbij wordt overigens in de meeste gevallen een maximum gehanteerd van het aantal fte dat mag vertrekken. In totaal kan hoogstens 47 fte vrijwillig de faculteit verlaten.

Medewerkers krijgen in eerste instantie vier maanden de tijd om te besluiten of ze ingaan op het universitaire aanbod, van januari tot mei. Daarna zal zo nodig worden gestart met reorganisatietrajecten. In afwijking van de manier waarop de regeling bij Diergeneeskunde werd toegepast, kunnen medewerkers na de eerste openstelling van vier maanden nog vier maanden extra, van mei tot september, aanspraak maken op een vertrekvergoeding. Deze wordt dan wel per maand met 15 procent afgebouwd.

In een interview met DUB noemt Abvakabo-woordvoerder binnen het Lokaal Overleg Ronald Oosting de mobiliteitsregeling deze week een slimme manier om de organisatie in beweging te krijgen en reorganisaties te voorkomen. Hij erkent echter dat de regeling vooral interessant is voor mensen die zeker weten elders een baan te kunnen vinden of mogelijkheden zien om voor zichzelf te beginnen. Wie deze opties niet heeft, doet er volgens hem verstandig aan te wachten op de reorganisatie. "Want wie kiest voor vrijwillig vertrek, heeft geen recht meer op een ww-uitkering.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail