Cao-overleg universiteiten opgeschort

Het overleg over de nieuwe cao voor universiteiten is opgeschort. Universiteitenvereniging VSNU wil de regelingen van de sociale zekerheid versoberen in ruil voor een bescheiden loonsverhoging. De vakbonden willen eerst hun achterban raadplegen of het inruilen van goede vertrekregelingen een loonsverhoging waard is.

Een maand geleden klonk Jan Boersma, onderhandelaar van de vakbond Abvakabo FNV, nog optimistisch. Op 5 december zouden de partijen voor de derde en laatste keer om tafel zitten en dan zou er een voorstel voor een nieuwe cao liggen, verwachtte hij. Na de tweede bijeenkomst werd duidelijk dat de VSNU in ruil voor een ‘loonbeweging’ voor de jaren 2012 en 2013 een voor de vakbonden groot offer vragen. Het versoberen van de Bovenwettelijke Uitkering Nederlandse Universiteiten. In deze regeling is afgesproken dat werknemers die worden ontslagen onder bepaalde voorwaarden een aanvulling krijgen op hun ww-uitkering. Een dure regeling, gaf de woordvoerder van het Lokaal Overleg van de Universiteit Utrecht laatst in een interview met DUB toe.

De vakbonden vroegen als reactie op de versobering onder meer om de regeling van werk naar werk te veranderen. “De universiteiten zijn zeer bereid hun inspanningen om personeel naar nieuw werk te begeleiden te verhogen, maar een absolute baangarantie is niet haalbaar”, zegt een woordvoerder van de VSNU. De werkgever is bereid een “bescheiden” loonsverhoging te geven, maar houdt een slag om de arm omdat er “een reële kans is dat de werkgevers en werknemers zich begin 2012 geconfronteerd zien met een verdere pensioenpremieverhoging in 2012. De mogelijke forse financiële maatregelen die nodig zijn om herstel van het eigen pensioenfonds ABP te realiseren vormen hiervoor de aanleiding. Als dit zich voordoet ontstaat financieel een nieuwe situatie.”

De vakbonden hebben vervolgens het overleg opgeschort om de achterban te raadplegen, dat gaat deze en volgende maand gebeuren tijdens bijeenkomsten aan de verschillende universiteiten.  

Advertentie