Collegegeldvrij besturen alleen voor grote verenigingen

Studentbestuurders van de grote verenigingen mogen waarschijnlijk vanaf september 2012 een jaar collegegeldvrij besturen, mét behoud van de bestuursbeurs. Met dit plan wil de UU voorkomen dat ze studievertraging oplopen. Andere verenigingen krijgen deze optie niet. De U-raad is verdeeld over het plan.

Een jaar in een bestuur zitten wordt door de langstudeerwet een stuk minder aantrekkelijk. Wie wil er nog een bestuursfunctie als je daardoor het risico loopt een langstudeerboete te krijgen? Binnen vier jaar je bachelor afronden wordt best lastig als je een jaar een bestuursfunctie bekleedt.

Om studenten te stimuleren om toch actief te blijven naast de studie overweegt het college van bestuur van de UU studentbestuurders de mogelijkheid te geven zich een jaar uit te schrijven om een bestuursfunctie uit te oefenen. Een last resort maatregel, om te zorgen dat sommige studenten zich fulltime kunnen wijden aan hun bestuursfunctie. 

Niet inschrijven
‘Een selecte groep studentbestuurders van de verenigingen die een eigen sociëteit hebben (gezelligheidsverenigingen, roeiverenigingen) kunnen collegegeldvrij besturen en hoeven zich dus niet in te schrijven bij de UU (of HU) om toch een bestuursbeurs te krijgen: zo wordt het verbruik van inschrijvingsduur tijdelijk gestopt en kunnen studenten een jaar fulltime (collegegeldvrij) besturen’, staat in het voorstel (pdf).

Verenigingen zonder eigen gebouw kunnen in het huidige plan geen beroep doen op de mogelijkheid om zich een jaar uit te schrijven voor een bestuursfunctie. Waarom de UU dit onderscheid maakt? Collegevoorzitter Yvonne van Rooy stelde onlangs in de commissie Strategie, Personeels- en Studentbeleid (SPS) van de U-raad dat de besturen van verenigingen met een eigen sociëteit meer verantwoordelijkheden hebben dan die van verenigingen die zetelen in een gebouw van de universiteit. “In het gebouwbeheer gaat veel werk zitten”, aldus de collegevoorzitter. “Die verenigingen hebben te maken met zaken als een brandvergunning, en ARBO-voorschriften.”

Collegejaar 2012-2013
Het plan is voorgelegd aan de Universiteitsraad als maatregel “die op korte termijn” getroffen kan worden. Inmiddels is bekend geworden dat de langstudeerboete met een jaar is uitgesteld, en dus zal de maatregel op zijn vroegst pas in het collegejaar 2012-2013 van kracht worden, verwacht Arjen van Vliet van Studentenservice.

Het idee ‘collegegeldvrij besturen’ is niet nieuw. Het ISO en de LKvV ijverden twee jaar geleden ook al voor het collegegeldvrij besturen voor lokale studentbestuurders met een fulltime taak. Dat plan haalde het toen niet in de Tweede Kamer.

Tweede Kamer
Nu lijkt de Tweede Kamer door de langstudeerdermaatregelen wel wat de voelen voor collegegeldvrij besturen. De Tweede Kamer heeft in een motie gevraagd om mogelijk te maken dat studentbestuurders zich een jaar kunnen uitschrijven met behoud van de bestuursbeurs, om te voorkomen dat ze studievertraging oplopen.

Staatssecretaris Zijlstra belooft eind juni duidelijkheid te verschaffen over collegegeldvrij besturen. Daarom houdt de UU de mogelijkheid open dat de maatregel van collegegeldvrij besturen in Utrecht wordt aangepast, vertelt Van Vliet. “Wellicht dat de staatssecretaris normen stelt aan collegegeldvrij besturen, zoals een eigen verenigingsgebouw, of een minimum aantal leden. Dat wachten we af voordat we een definitief besluit nemen.”

Waarom onderscheid?
Studentenfractie VUUR is ontevreden met het huidige plan dat bestuurders van andere verenigingen niet de optie krijgen om zich een jaar uit te schrijven. Tessa Timmermans van lijst VUUR: “Wij snappen niet dat er een onderscheid gemaakt wordt. Er moet niet gekeken worden naar of een vereniging een eigen sociëteit heeft, maar of je fulltime met een functie bezig bent.” Volgens Timmermans zijn er buiten de grote FUG-verenigingen (U.S.C., U.V.S.V./N.V.V.S.U, C.S. Veritas, Unitas S.R., S.S.R.- N.U., U.M.T.C. en B.I.T.O.N.) tal van verenigingen waar bestuurders fulltime in de weer zijn.

De vrees dat heel veel bestuurders zich tijdelijk uitschrijven als de maatregel voor alle verenigingen geldt, is ongegrond, denkt Timmermans. Zo’n vaart zal het niet lopen, verwacht ze. “Je kiest er wel bewust voor. Het is niet iets dat je zo maar doet. Je hebt dan geen OV, geen mogelijkheid om achterstallige vakken te doen, er kunnen problemen ontstaan met de SSH. Je geeft er echt veel voor op.”

'Studieverenigingen hebben minder taken'
De andere studentenfractie in de U-raad, de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS), is het wél eens met het onderscheid tussen verenigingen met en zonder soos. Kristel van der Woerdt van de partij: “Besturen zonder gebouwen, zoals besturen van studieverenigingen hebben vaak een kleiner pakket aan taken. Zo zijn er niet alleen minder leden, en bovendien vormen ze een minder diverse groep. En een studievereniging is niet iedere dag open.”

Het runnen van een gezelligheidsvereniging daarentegen, is vergelijkbaar met het runnen van een bedrijf, stelt Van der Woerdt. Een werkdag duurt vaak tot diep in de nacht, zegt ze, door de vele externe contacten, het grote aantal leden en commissies en de vele evenementen. “In dit perspectief moet er dus wel degelijk een onderscheid worden gemaakt.”

Maar, voegt Van der Woerdt toe: “Het plan moet niet ten koste gaan van de andere verenigingen.”

     
  

Naast een collegegeldvrij bestuursjaar voor enkele verenigingen wil de universiteit ook op andere manieren het verenigingsleven stimuleren. 

Een aantal voorstellen:

  • Verenigingen zouden bestuursactiviteiten over meer studenten kunnen spreiden zodat er minder tijdsbeslag en daardoor studievertraging optreedt.
  • Studentenorganisaties moeten voor bestuursfuncties op zoek gaan naar bachelorstudenten die nominaal lopen, en na het derde jaar een uitloopjaar over hebben. Zo lopen ze geen studievertraging op.
  • Leden van besturen/medezeggenschapsraden zijn wettelijk verplicht dat zij ingeschreven zijn als student. Om voldoende potentiële kandidaten te houden, overweegt de universiteit om de tijdsinvestering van studenten in besturen of medezeggenschap in sommige gevallen terug te brengen. 
  
     

Advertentie