Controverse over ´perverse´ bekostiging blijft

Het college van bestuur heeft grote moeite de universiteitsraad te overtuigen van de noodzaak van een verandering in het model waarmee de universitaire onderwijsgelden worden verdeeld. Het universiteitsbestuur wil faculteiten niet langer betalen voor studiepunten die door langstudeerders zijn behaald. Veel raadsleden zien dit als een overbodige prikkel, met mogelijk ongewenste gevolgen.

In een universiteitsraadsvergadering maandag bleek dat beide partijen sinds de commissievergadering van vorige maand niet veel dichter bij elkaar zijn gekomen. Het college van bestuur blijft bij het voornemen alleen studiepunten te betalen van studenten die binnen de zogenoemde ´C+1´ vallen. Daarmee worden studenten bedoeld die niet meer dan een jaar langer over hun studie doen dan de nominale tijd die daarvoor staat.

Raadslid Fred Toppen herhaalde zijn bezwaren tegen een te grote nadruk op de verantwoordelijkheid van opleidingen en docenten om studenten snel te laten afstuderen. Hij vindt het halen van studiepunten in de eerste plaats de taak van de studenten zelf.

Bovendien stelt Toppen vast dat in het verdeelmodel al twee mechanismen zitten die de onderwijsorganisatie aansporen om studenten snel door hun studie te loodsen: de bekostiging per behaald studiepunt en de bekostiging per diploma. 

Een extra prikkel zou volgens Toppen kunnen leiden tot irritatie en wangedrag. Hij wees daarbij naar de problemen in het hbo waar de kwaliteit van het onderwijs sterk te lijden had onder het rendementsdenken. “Laten we trots zijn dat daar bij universiteiten geen sprake van is.”

Collegelid Hans Amman vindt echter dat hij met zijn voorstel aansluit bij de wijze waarop de universiteit vanuit Den Haag wordt gefinancierd. De instelling krijgt van het ministerie slechts drie jaar per student betaald. 

Daarnaast meent Amman dat de universiteit een verantwoordelijkheid heeft waar mogelijk studenten te behoeden voor te grote studievertraging. “Op mijn beurt zou ik het pervers vinden als we een premie zetten op langstuderen door tot in het oneindige voor studiepunten te blijven betalen.”

Amman benadrukte bovendien dat slechts 6 procent van alle studiepunten behaald worden buiten de periode van C+1. In de huidige situatie zou dat neerkomen op 3 miljoen euro die anders verdeeld gaat worden tussen de zeven faculteiten. “Een beperkt effect”, vindt het collegelid.

Vanuit de raad kwamen echter vragen om meer exacte gegevens voor de gevolgen van individuele faculteiten. Ook werd aangedrongen op meer transparantie over de manier waarop faculteiten de aan hen toegekende onderwijsgelden intern verdelen. 

De raad en het college van bestuur besloten daarop een extra vergadering te beleggen waarin het universiteitsbestuur met meer informatie zal komen om de “complexe materie” verder toe te lichten.

 

 

Advertentie