De basisscholier als toekomstig wetenschapper

Body: 

Behalve op de middelbare scholier richten universiteiten hun pijlen nu ook op de basisscholier. Een goed initiatief, meent Maarten Reichwein van het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. “Kinderen zitten vol vragen. Die onderzoekende houding moet je stimuleren.”

Behalve op de middelbare scholier richten universiteiten hun pijlen nu ook op de basisscholier. Een goed initiatief, meent Maarten Reichwein van het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. “Kinderen zitten vol vragen. Die onderzoekende houding moet je stimuleren.”

Het is de nieuwste loot aan de boom van universitaire netwerken: het wetenschapsknooppunt. Wie er nog geen heeft, krijgt er binnenkort één. Het knooppunt is een initiatief van het Platform Bètatechniek en in Utrecht werken basisscholen, lerarenopleidingen, Universiteitsmuseum, faculteiten en schoolbesturen hier in samen.

Projectmanager Maarten Reichwein is sinds de zomer bezig het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht (WKUU) te ontwikkelen en donderdag is het uur U als het eerste project wordt gelanceerd. “We beginnen met een bètaonderwerp, maar het is zeker niet de bedoeling dat we ons beperken tot bèta. De wetenschap is veel breder.”

Het eerste project focust zich op zon en energie. Hiervoor werkt het WKUU samen met het Freudenthal Instituut en de groepen 7 en 8 van vier Utrechtse basisscholen. “Op elke school komt een questionbox te staan, waar scholieren hun vragen in kunnen deponeren. Vervolgens gaan wij op zoek naar wetenschappers die de vragen kunnen beantwoorden. Die worden beantwoord tijdens de zondaglezingen van het lustrum van de universiteit. Na de zomer komen we weer met een nieuw thema en een andere aanpak.”

Uiteindelijk hoopt Reichwein dat het WKUU een vast onderdeel wordt van de universiteit. “Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Bètaplatform voor een periode van twee jaar. Maar ik hoop natuurlijk dat het WKUU blijft bestaan.”

Het uiteindelijke doel is om kinderen van jongs af aan te stimuleren op onderzoek uit te gaan. Volgens Reichwein, die zelf uit het onderwijs komt, is het nu vrij gebruikelijk om vragen van kinderen gewoon te beantwoorden. “Maar dat kan je ook anders aanpakken. Je zou de kinderen kunnen stimuleren om het antwoord zelf te gaan zoeken. Daar zouden onderwijzers attent op gemaakt kunnen worden net als de studenten die worden opgeleid tot onderwijzer. Wetenschappers zijn er natuurlijk ook bij nodig, zij weten hoe het doen van onderzoek in elkaar zit.”

Op 4 november vindt de feestelijke opening plaats van het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht in aanwezigheid van collegevoorzitter Yvonne van Rooy en wethouder Onderwijs van de Gemeente Utrecht, Jeroen Kreijkamp. 

GK

Facebook Twitter Whatsapp Mail