Detacheer UU-cateringmedewerkers

Het detacheren van de cateringmedewerkers. Dat is volgens de Universiteitsraad een nog niet verkende optie om het cateringpersoneel in dienst te houden van de Universiteit Utrecht. Het zou een mooi gebaar zijn van het College van Bestuur om op deze manier de jarenlange inzet van het personeel te belonen.

Detachering houdt in dat de cateringmedewerkers tot hun pensioen of tot ze overstappen naar een andere werkgever, in dienst blijven van de Universiteit Utrecht. Ze komen daardoor niet te vallen onder de minder goede cao van het cateringpersoneel. Volgens de Universiteitsraad is dit een optie die voor alle betrokken partijen een goede uitkomst biedt.

Het zou, volgens de U-raad,  een beloning zijn voor de medewerkers van wie de meesten al vele jaren met grote inzet hun werk doen. Ook zou het de werkrelatie tussen de UU-medewerkers en de nieuwe cateraar goed kunnen doen doordat de medewerkers gemotiveerd blijven. Voor de UU is het een overzichtelijke maatregel; dit omdat het maar 29 mensen betreft van wie er een aantal dicht tegen hun pensioen aan zitten.

Verder geeft de Universiteitsraad vanmiddag in de vergadering met het college van bestuur nog andere adviezen. Het CvB moet het plan tot uitbesteden beter onderbouwen. Zo wordt het college gevraagd meer inzicht te geven in de voor- en nadelen van uitbesteding en de mogelijke risico’s die de universiteit bij uitbesteding loopt. Bovendien vindt de U-raad dat het college beter inzicht moet geven in de financiën. Het moet duidelijk worden wat de precieze baten en lasten zijn van de huidige catering. 

De U-raadvergadering begint vanmiddag om 15 uur in de Van Lier en Egginkzaal. 

Eerder pleitte de U-raad voor behoud van de catering.

Tags: kantine

Advertentie