Docenten in opleiding moeten beter leren leren

Body: 

De eenjarige lerarenpleiding zou aanstaande docenten beter moeten leren hoe ze zelf kunnen blijven leren. Dat stelt de Utrechtse onderwijskundige Maaike Endedijk in het proefschrift 'Student teachers' self-regulated learning' waarop zij vrijdag 2 juli promoveerde. Uit haar dissertatie blijkt dat veel docenten in opleiding niet een manier van leren ontwikkelen die levenslang leren waarschijnlijk maakt.

De eenjarige lerarenpleiding zou aanstaande docenten beter moeten leren hoe ze zelf kunnen blijven leren. Dat stelt de Utrechtse onderwijskundige Maaike Endedijk in het proefschrift 'Student teachers' self-regulated learning' waarop zij vrijdag 2 juli promoveerde. Uit haar dissertatie blijkt dat veel docenten in opleiding niet een manier van leren ontwikkelen die levenslang leren waarschijnlijk maakt.

Universitair afgestudeerden kunnen in een jaar hun bevoegdheid tot eerstegraads docent halen. Endedijk stelt dat van niemand kan worden verwacht dat hij of zij in een jaar leert om een expertdocent te worden. Daarom moeten docenten in opleiding volgens de onderzoeker leren hoe ze zichzelf ook na de opleiding kunnen blijven ontwikkelen.

Daarvoor is het belangrijk dat docenten weten hoe ze hun eigen leren aansturen. Daarnaast is het van belang dat docenten hun eigen manier van handelen en opvattingen ter discussie kunnen stellen en op die manier flexibel kunnen reageren op veranderingen in het onderwijs.

Endedijk onderzocht hoe docenten in opleiding hun leerervaringen in de praktijk en op de universiteit aansturen. Ook bekeek ze de algemene leeroriëntatie van de aanstaande leraren. De leeroriëntatie van docenten in opleiding geeft aan hoe zij denken over leren lesgeven, hoe zij dit aanpakken en hoe ze met negatieve leservaringen omgaan.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten gedurende hun opleidingsjaar minder actief worden in het aansturen van hun leren. Een verklaring is dat het praktijkgedeelte aan het eind van de opleiding veel tijd vraagt. Daardoor is er minder aandacht voor het eigen leerproces.

Minder dan de helft van de aanstaande docenten verlaat de lerarenopleiding met een leeroriëntatie die belangrijk is om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Dat levert mogelijk problemen op in hun latere loopbaan, aldus de bij het IVLOS werkzame promovenda.

EH (Bron: Perscommunicatie NWO)

Facebook Twitter Whatsapp Mail