'Een zaak des faculteits'

Body: 

De soms ronduit cryptische teksten in het bètaconvenant houden niet alleen de gemoederen in de bètafaculteit bezig. Ook de Universiteitsraad wil graag weten wat er precies bij de bèta’s gaat gebeuren. Afgelopen maandag gaf collegelid Hans Amman (foto) tekst en uitleg. Maar veel wijzer werd de raad daar niet van.

De soms ronduit cryptische teksten in het bètaconvenant houden niet alleen de gemoederen in de bètafaculteit bezig. Ook de Universiteitsraad wil graag weten wat er precies bij de bèta’s gaat gebeuren. Afgelopen maandag gaf collegelid Hans Amman (foto) tekst en uitleg. Maar veel wijzer werd de raad daar niet van.

Het gebeurt niet vaak dat een lid van het college van bestuur aanschuift bij een voorbereidende vergadering van de Universiteitsraad. Dat dat maandag 6 december wel het geval was, maakte duidelijk dat het om een gewichtige zaak ging. De raad wilde graag weten wat het - tot verbazing van de bètaraad inmiddels al ondertekende - convenant tussen het college van bestuur en de bètafaculteit precies inhoudt, en Amman kwam dat vertellen.

Voorzitter Matthias Jorissen had de raadsleden vooraf duidelijk gemaakt dat de financiële man in het college er vandaag alleen was om technische vragen te beantwoorden. Maar die waarschuwing had hij rustig achterwege kunnen laten, want Amman toonde zich een waar meester in het omzeilen van hete hangijzers.

Concrete invulling

De vraag die vrijwel iedereen momenteel bezig houdt, is hoe de leiding van de bètafaculteit erin denkt te slagen om de komende jaren meer dan honderd medewerkers te laten vertrekken zonder reorganisatie. Maar hoe de raad ook aandrong, een antwoord bleef uit. “Dat”, zei Amman laconiek, “is een zaak waaraan de nieuwe ploeg straks invulling moet gaan geven. De concrete invulling is des faculteits.”

Maar hoe zit het dan met het voornemen om alle hoogleraren voortaan maar voor vijf jaar te benoemen, wilde de raad weten. Hoe gaat men dat doen en is er geen sprake van een ingrijpende verandering van beleid? Maar ook op die vraag volgde een variant op het inmiddels bekende antwoord. Binnen het bestaande hooglerarenbeleid bestaan er geen belemmeringen, zei Amman, maar hoe de faculteit het straks in praktijk gaat brengen? “Dat is een zaak des faculteits.”

Overig beleid

Restte nog de vraag naar de mysterieuze begrotingspost ‘Overig beleid’. Volgens het convenant gaat de faculteit daar tot 2015 zo’n twee miljoen op bezuinigen, maar wilde de raad weten, wat is dat eigenlijk, overig beleid? Die vraag bleek gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden.

“Overig beleid? Dat is overig beleid”, probeerde Amman de raad gerust te stellen, “we weten alleen nog niet precies wat.” Hij zei het er dit keer niet bij, maar de meeste raadsleden vulden zijn antwoord moeiteloos aan: “De concrete invulling is des faculteits.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail