Erkelens uit functie ontheven

Body: 

Departementshoofd Casper Erkelens (foto) van Natuur- en Sterrenkunde is door interim-decaan Jan van Ree per 1 januari 2011 uit zijn functie ontheven. Reden is de weigering van Erkelens om het visiedocument over de toekomst van Bètawetenschappen te ondertekenen. Aanstaand bètadecaan Gerrit van Meer neemt de taken van Erkelens voorlopig waar.

Departementshoofd Casper Erkelens (foto) van Natuur- en Sterrenkunde is door interim-decaan Jan van Ree per 1 januari 2011 uit zijn functie ontheven. Reden is de weigering van Erkelens om het visiedocument over de toekomst van Bètawetenschappen te ondertekenen. Aanstaand bètadecaan Gerrit van Meer neemt de taken van Erkelens voorlopig waar.

In een binnen het departement verspreide mededeling noemen Van Ree en Van Meer als reden voor de opmerkelijke maatregel dat Erkelens niet akkoord kan gaan met het verzoek in de uitoefening van zijn functie zich gebonden te weten aan de doelstellingen en de uitvoering van het facultaire document ‘Verantwoordelijkheid nemen en geven’.

Dit visiedocument is een onderdeel van het convenant dat gesloten is tussen het College van Bestuur en de faculteit Bètawetenschappen, aldus de interim-decaan en diens opvolger, die erop wijzen dat de andere vijf departementshoofden wel hebben getekend.

Eerlijke discussie

In een eerste reactie zegt Van Meer de houding van Erkelens te betreuren en ook niet volledig te begrijpen. “Het visiedocument schetst alleen de ruwe contouren van een toekomst die volgend jaar verder moet worden ingevuld. De visie die er ligt is in mijn ogen relatief onschuldig, want het gesprek begint nu pas. Ik wil straks een eerlijke discussie en die komt er wat mij betreft ook.

“Bij natuurkunde heeft men het idee dat men zwaar gepakt wordt", vervolgt Van Meer, "maar dat valt echt niet uit het visiedocument op te maken. Over een aantal onderdelen wordt alleen gezegd dat ze in de toekomst buiten natuurkunde zullen worden geplaatst. Dat is heel iets anders dan ze op te heffen.”

Echt ongelofelijk

Direct na ontvangst van de mededeling van Van Meer en Van Ree hebben de afdelingshoofden van Natuur- en Sterrenkunde - allen mede-ondertekenaars van de vorige week door Erkelens aan het college van bestuur verzonden noodkreet – overlegd over een reactie.

“Het is echt ongelooflijk wat er nu gebeurt”, zegt hoogleraar theoretische fysica Henk Stoof. “Wij staan volledig achter Casper en we zullen dat de interim- en de aanstaande decaan op zo kort mogelijke termijn laten weten. In zijn brief en in het interview op DUB sprak Erkelens niet alleen voor zichzelf maar voor het hele departement.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail