Faculteit Rebo wil niet verder bezuinigen op onderwijs

Body: 

Een verdere verlaging van het budget van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, zoals onlangs door het college van bestuur aangekondigd, zal leiden tot een onacceptabele aantasting van de onderwijskwaliteit. Het is tijd voor een fundamentele herbezinning op de manier waarop het geld binnen de universiteit verdeeld wordt.

Een verdere verlaging van het budget van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, zoals onlangs door het college van bestuur aangekondigd, zal leiden tot een onacceptabele aantasting van de onderwijskwaliteit. Het is tijd voor een fundamentele herbezinning op de manier waarop het geld binnen de universiteit verdeeld wordt.

Dat schrijft het bestuur van de Rebofaculteit in een toelichting bij de begroting voor de komende drie jaar. Uit die begroting blijkt dat men er tot nu toe goed in slaagt om de in een convenant met het college van bestuur afgesproken bezuinigingen te realiseren. Des te onaangenamer werd de leiding van Rebo dan ook verrast door de aankondiging van nieuwe tegenvallers vlak na het ondertekenen van het convenant.

Vanwege een verwachte daling van het tarief per studiepunt krijgt Rebo op termijn ruim een miljoen minder dan waar men op basis van het convenant op dacht te kunnen rekenen. Ook wordt het budget voor huisvesting lager en de dienstverlening van het Administratief Service Centrum duurder. Deze nieuwe tegenvallers zijn niet meer op te vangen zonder ernstige consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs, stelt het Rebobestuur.

'Met de maatregelen in het convenant wordt de komende jaren al zeer diep gesneden in de organisatie en het onderwijs. Daarmee is een bodem bereikt van wat nog acceptabel is in onderwijs en onderzoek’, aldus de toelichting. Verdergaande bezuinigingen zouden volgens het bestuur tot gevolg kunnen hebben dat het kleinschalig onderwijs het slachtoffer wordt.

Om die reden noemt het bestuur het dringend noodzakelijk om een UU-brede discussie te voeren over de manier waarop het beschikbare budget binnen de universiteit op dit moment wordt verdeeld. 'In ieder geval zouden er in universitair verband afspraken moeten worden gemaakt over een gegarandeerde minimumfinanciering van het onderwijs en het onderzoek.'

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail