Farmaciestudente vraagt aanpassingen in stressvak

Body: 

Het Studiepunt van Farmacie gaat studenten meer duidelijkheid geven over de plaatsingsprocedures voor mastervakken. Dit is het resultaat van een actie van studente Lynda de Vries. Maar de klachten over struikelvak FA-402 zijn hiermee niet weggenomen.

Het Studiepunt van Farmacie gaat studenten meer duidelijkheid geven over de plaatsingsprocedures voor mastervakken. Dit is het resultaat van een actie van studente Lynda de Vries. Maar de klachten over struikelvak FA-402 zijn hiermee niet weggenomen.

Lynda diende eind vorig jaar een klacht in bij de klachtencoördinator van de faculteit en begon een online petitie. Volgens haar zorgde de ondoorzichtige wijze waarop het Studiepunt studenten indeelde voor mastervakken voor onzekerheid en onduidelijkheid bij studenten. Hiermee vergrootte de opleiding de kans op studievertraging, volgens Lynda.

Meer dan 150 studenten steunden haar actie. En niet zonder succes. Na een gesprek met de coördinator van het Studiepunt werd een lijst met 6 verbeterpunten opgesteld. Zo wordt er op websites en in een inleidend college meer uitleg gegeven over plaatsingsprocedures en komt er een extra spreekuur. Ook zullen studenten bij indeling voor vakken een mail ontvangen. De studente is tevreden over deze toezeggingen. “Dit waardeer ik zeker.”

De kritiek van Lynda richtte zich echter niet alleen op de procedures bij Studiezaken, maar ook op de strenge ingangseisen voor zesdejaars vakken. Voor de opzet en inhoud van het curriculum is echter niet het uitvoerende Studiepunt, maar de opleiding verantwoordelijk.

Vooral het vak FA-402 waarbij studenten moeten aantonen dat ze recepten kunnen beoordelen en kunnen bereiden is een berucht struikelblok. Zonder een voldoende mogen studenten niet aan andere vakken beginnen. “Verreweg de meeste deelnemers halen dat examen niet. Vervolgens moet je maanden wachten voordat je het vak opnieuw kunt doen. In die tijd mag je dus geen andere zesdejaars vakken volgen. De studievertraging loopt daardoor enorm op. Waarom zou je studenten die graag verder willen studeren zo tegen willen werken?”

Lynda, die het vak nu voor de derde keer doet, zegt: “Dit vak is een soort rij-examen voor apothekers; ik snap wel dat dat belangrijk. Het is ook niet voor de lol dat ik het niet haal. Elke keer dat je het vak doet, neemt de stress weer toe. En dat is erg lastig, vooral bij de praktische opdrachten. Zelf heb ik inmiddels nachtmerries over dit vak en ook geen motivatie meer om het nog een keer te volgen. Dit moet toch niet de bedoeling zijn van de studie.”

Een aanpassing van de praktische toets door de opleiding vorige maand heeft volgens Lynda niet het gewenste effect opgeleverd. Nog steeds slaagt slechts een op de drie studenten, en van de recidivisten nog minder. Volgens de studente is er weinig gehoor voor verdere aanpassingen. “We hebben voorgesteld dat studenten met een voldoende voor het schriftelijke gedeelte vast door mogen gaan met andere vakken; die snappen in ieder geval de theorie. Maar de opleiding lijkt daar niet aan te willen beginnen.”

Mastercoördinator Tom Schalekamp wil niet reageren op vragen over de ingangseisen. Via de mail meldt hij dat de klachten van de studenten de“volle aandacht” hebben. Op dit moment wordt gestudeerd op mogelijke aanpassingen van het Onderwijs- en Examenregelement.

Schalekamp benadrukt dat de onderwijsblokken in het laatste jaar van de opleiding op een hoger niveau liggen dan in het eerste masterjaar. Ook voor de beroepsstages is een garantie van een minimumniveau volgens hem een vereiste. “Het is vooral ook in het belang van de student zelf dat hij optimaal voorbereid stage loopt of in een verdiepend blok participeert.”

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail