HBO-raad verwerpt PVV-kritiek

Body: 

De HBO-raad “herkent zich totaal niet” in de PVV-kritiek op de benoeming van Thom de Graaf, zijn nieuwe voorzitter. Kamerlid Beertema van de PVV spreekt van “brutaal nepotisme”.

De HBO-raad “herkent zich totaal niet” in de PVV-kritiek op de benoeming van Thom de Graaf, zijn nieuwe voorzitter. Kamerlid Beertema van de PVV spreekt van “brutaal nepotisme”.

De PVV stuurde vandaag een persbericht rond waarin Beertema stelt dat het onderwijs door een hermetisch gesloten elite wordt bestuurd. “De zoon van de benoemde burgemeester van Nijmegen, die toevalligerwijs ook zelf werd benoemd tot burgemeester van Nijmegen, is plots benoemd tot voorzitter van de HBO-raad, en is daarmee de opvolger van zijn voorganger als burgemeester van Nijmegen. Hoe klef kan het worden? Hoeveel brutaal nepotisme kunnen we verdragen?” 

De HBO-raad wijst in zijn reactie op het publieke karakter van de wervingsprocedure en de longlist van kandidaten die de benoemingscommissie samenstelde. Er zou met meerdere kandidaten zijn gesproken. De voordracht is beoordeeld door het bestuur van de HBO-raad en goedgekeurd door de ledenvergadering.


Facebook Twitter Whatsapp Mail