Herkansen vanaf een nul bij Rechten

Body: 

Groot feest onder de studenten van de Reboraad. Niet alleen is het hen gelukt om de reparatieregel voor rechtenstudenten te verbeteren, maar ze zijn er ook in geslaagd om de ondergrens van een 4 te verlagen naar een 0. “Weet de decaan dat hij hiermee afwijkt van de universitaire regel?” Het is de decaan bekend.

Groot feest onder de studenten van de Reboraad. Niet alleen is het hen gelukt om de reparatieregel voor rechtenstudenten te verbeteren, maar ze zijn er ook in geslaagd om de ondergrens van een 4 te verlagen naar een 0. “Weet de decaan dat hij hiermee afwijkt van de universitaire regel?” Het is de decaan bekend.

Jaren hebben rechtenstudenten gevochten tegen de reparatieregel. Deze houdt in dat een student een tentamen kan ‘repareren’ tot maximaal een 6. Zelfs als de student het tentamen foutloos maakt, dan is een 6 het hoogst haalbare cijfer. Niet eerlijk, betoogden de studenten al jaren. Dit academisch jaar werd de reparatieregel op een hoger niveau aangevochten: dat van de faculteitsraad in plaats van de departementsraad. En om prioriteiten te stellen, alleen voor de masterstudente; hun cijferlijst moet concurrerend zijn op de arbeidsmarkt.

Eindelijk plukten de studenten de vruchten van hun jarenlange strijd. Vanaf het nieuwe academisch jaar mogen masterstudenten die een zogenoemd één-toets-vak volgen deze echt herkansen. Ongeacht het cijfer dat voor het tentamen is gehaald. Voor de herkansing kunnen ze een cijfer tussen de 0 en de 10 halen. Het laatste cijfer telt. De regel wordt opgenomen in de nieuwe OER, de Onderwijs en Examenregeling waarover deze vergadering gestemd moest worden.

Hoewel de studenten de reparatieregel wilden veranderen voor alle vakken, wilde decaan Henk Kummeling de regel alleen aanpassen voor vakken waar maar één keer inhoudelijk getentamineerd wordt. “Een student kan als het vak maar één tentamen heeft, niet zien of hij op de goede weg is. Daarom vind ik het inderdaad eerlijk om die student de kans te geven met een reparatietoets een cijfer uit de hele range te halen.”

Ook de bachelors

Naar aanleiding van deze opmerking vroegen de studenten om de reparatieregel ook aan te passen voor bachelorstudenten. Kummeling: “De redenering zou inderdaad ook toepasbaar kunnen zijn voor bachelorstudenten. Ik heb voor deze vergadering alleen niet laten onderzoeken om hoeveel vakken het in de bachelor zou gaan en of we dat op eenzelfde manier kunnen aanpassen.”

Hij zegde toe de onderwijsdirecteur op onderzoek uit te sturen en de opleidingscommissie van de bachelors hierover een advies te laten uitbrengen. Als blijkt dat er bachelorvakken voor de nieuwe regels in aanmerking komen, dan wordt de regeling in de betreffende Onderwijs en Examenregelingen lopende het jaar nog veranderd. Bovendien zal binnen de faculteit nog gekeken worden hoeveel één-toets-vakken er nog zijn en of deze kunnen worden aangepast, want een dergelijk vak past niet in de onderwijsvisie van de universiteit.

Nieuwe ondergrens

Een andere student vroeg of de decaan nog duidelijkheid kon scheppen over de hoogte van het cijfer waarmee een nieuwe reparatietoets gemaakt mag worden. “Geldt hier ook de ondergrens van een 4 of mag je altijd de herkansing maken?” Kummeling antwoordde tot zichtbare verbazing en blijdschap van de studenten, dat je in dat geval met elke onvoldoende mag herkansen. “Als je niet weet of je op de goede weg zit door het ontbreken van deeltoetsen, dan vind ik dat je met elke onvoldoende mag herkansen in de alles of niets sfeer.” 

Of de decaan wel wist dat hij daarmee afwijkt van de standaard van de Universiteit Utrecht, vroeg de voorzitter van de Reboraad. “Daar ben ik me van bewust.” Het ontlokte een ander studentlid de opmerking: “Ik denk dat een mevrouw in het Bestuursgebouw daar niet blij mee zal zijn.” Waarop Kummeling zei: “Met die mevrouw ga ik graag het gesprek aan.”

Na deze grote overwinning van de studenten, werd de nieuwe OER aangenomen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail