Internetpetitie tegen opheffen Portugees

Body: 

Bijna 2000 mensen hebben op internet een petitie ondertekend tegen het opheffen van de Utrechtse opleiding Portugees. Volgens de opstellers gaat het om een kortzichtige beslissing met weinig financieel voordeel voor de faculteit.

Bijna 2000 mensen hebben op internet een petitie ondertekend tegen het opheffen van de Utrechtse opleiding Portugees. Volgens de opstellers gaat het om een kortzichtige beslissing met weinig financieel voordeel voor de faculteit.

“Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Utrecht: red Portugees aan de UU”. Zo luidt de oproep aan de Utrechtse collegevoorzitter Yvonne van Rooy die dinsdagmiddag door 1987 personen was gesigneerd op de Engelstalige site. De ondertekenaars keren zich tegen de beslissing van de faculteit Geesteswetenschappen om de enige bacheloropleiding Portugees in Nederland per september 2014 op te heffen. De universiteit zou blind zijn voor het wetenschappelijke en culturele belang van Portugees.

In de testimonials wordt gewezen op de kwaliteit van het Utrechtse onderwijs en onderzoek, maar vooral ook de maatschappelijke waarde van het leren van talen. Daarnaast wordt het groeiende belang van Portugees als wereldtaal en van de opkomende Portugees sprekende economieën, met name Brazilië, benadrukt.

Een voormalige Amsterdamse docent Portugees zet zijn afschuw kracht bij door de zeventiende-eeuwse Jezuiet Padre António Vieira te citeren. Die noemde Nederland een ‘frio e alagado inferno’, een koude en natte hel.

Facebook Twitter Whatsapp Mail