Kritiek op werven Duitse studenten

Body: 

Voormalig OCW-topambtenaar Ferdinand Mertens noemt het “absurd” en “maatschappelijk onverantwoord” dat universiteiten en hogescholen in Duitsland studenten werven om op Nederlandse kosten te komen studeren.

Voormalig OCW-topambtenaar Ferdinand Mertens noemt het “absurd” en “maatschappelijk onverantwoord” dat universiteiten en hogescholen in Duitsland studenten werven om op Nederlandse kosten te komen studeren.

Als voorbeeld noemt hij de internationale campus van Fontys in Venlo, die negen Duitstalige opleidingen aanbiedt en die actief werft onder Duitse jongeren. Met internationalisering heeft dit niets te maken, stelt de voormalig inspecteur-generaal van het onderwijs in vakblad Transfer. Naar verwachting studeren er over drie jaar 40 duizend Duitsers in Nederland.

“Je kunt deze zaak niet langer op zijn beloop laten”, waarschuwt Mertens. Alleen de instellingen profiteren volgens hem van het binnenhalen van EU-studenten. De overheid betaalt, waardoor het gemiddelde budget voor per student omlaag gaat.

Bekrompen denker
Behalve Fontys bieden ook Saxion Hogescholen, de Groningse Hanzehogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Duitstalige opleidingen aan die uitsluitend voor Duitsers bedoeld zijn. Maar hij verwijst ook naar de Universiteit Maastricht, de grootste Duitse universiteit buiten Duitsland, die ook actief in het Verenigd Koninkrijk werft nu de collegegelden daar drastisch worden verhoogd. De instellingen verkopen hun beleid onder het mom van europeanisering en wie daar kanttekeningen bij plaatst wordt volgens Mertens weggezet als bekrompen denker.

Mertens geldt als de architect van het grenslandenbeleid (‘Internationalisering op de fiets’) dat in de jaren negentig ontwikkeld is. Hij zegt altijd te hebben gewaarschuwd dat het grensoverschrijdende verkeer geen ongewenste financiële gevolgen moest hebben.

Een kostendekkend collegegeld is op langere termijn de enige werkbare oplossing voor het probleem, oppert Mertens in Transfer.

Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail