Landelijke fixus Rechten

Body: 

Vanaf studiejaar 2013-2014 geldt er een landelijke numerus fixus voor de opleidingen Rechten en Bedrijfseconomie. Dat heeft universiteitenvereniging VSNU bevestigd.

De universiteiten zouden met de fixus willen voorkomen dat de populaire opleidingen uit hun voegen barsten en de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Over het aantal studenten dat straks zal worden toegelaten en de selectieprocedure moeten nog afspraken worden gemaakt.

Vanaf studiejaar 2013-2014 geldt er een landelijke numerus fixus voor de opleidingen Rechten en Bedrijfseconomie. Dat heeft universiteitenvereniging VSNU bevestigd.

De universiteiten zouden met de fixus willen voorkomen dat de populaire opleidingen uit hun voegen barsten en de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Over het aantal studenten dat straks zal worden toegelaten en de selectieprocedure moeten nog afspraken worden gemaakt.

Voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde bestaat sinds jaar en dag een fixus. Sinds dit studiejaar geldt dat ook voor de psychologieopleidingen. Daarover werd vorig jaar een akkoord bereikt. Over de invoering van een numerus fixus voor rechtenstudies konden de universiteiten het toen niet eens worden.

Het departement Rechten van de Rebo-faculteit heeft al eens een jaar ervaring opgedaan met een numerus fixus, maar scharpte die het jaar daar op weer omdat er ineens veel minder studenten zich voor een rechtenopleiding in Utrecht hadden ingeschreven. Onlangs lanceerde de Rebo-faculteit een heel nieuw plan voor de in financieel zwaar weer verkerende rechtenopleiding. Zo worden er in de nabije toekomst nog maar 400 studenten toegelaten na een selectiegesprek.

Facebook Twitter Whatsapp Mail