Lintjesregen op de UU

Body: 

Negen medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding. Zeven lintjes zijn vanochtend uitgereikt door collegevoorzitter Yvonne van Rooy in het Academiegebouw. Twee worden op een ander tijdstip opgespeld.

Negen medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding. Zeven lintjes zijn vanochtend uitgereikt door collegevoorzitter Yvonne van Rooy in het Academiegebouw. Twee worden op een ander tijdstip opgespeld.

Het lintje is een erkenning van een persoonlijke en bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Prof.dr. Dop Bär, prof.dr. Willem Grosheide, mw.drs. Erna Kas, prof.dr. Fiebo ten Kate, prof.dr. Margaret Stroebe, prof.dr. Theo Wubbels en drs. Hein Hoitink ontvingen vanochtend hun lintje in het Academiegebouw. Prof. dr.ir. Kees van Loon krijgt het vanmiddag en prof.dr. Bert Brunekreef krijgt zijn onderscheiding als hij terug is uit het buitenland.

De hoogste onderscheiding die wordt uitgereikt is de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze orde gaat naar Bert Brunekreef.

Prof.dr. Bert Brunekreef - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: De afgelopen 30 jaar heeft professor Brunekeef zich bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van luchtvervuiling, milieu en gezondheid. Ook is hij directeur van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en hoogleraar milieu-epidemiologie.

Prof.dr. Willem Grosheide - Officier in de Orde van Oranje-Nassau: Deze hoogleraar is een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht. Grosheide was onder meer werkzaam als bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht en als adviseur van het Ministerie van Justitie voor auteursrecht-aangelegenheden.

Prof.dr. Margaret Stroebe - Officier in de Orde van Oranje-Nassau: Ze is sinds 1992 verbonden aan de UU en is bijzonder hoogleraar Verliesverwerking vanwege de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Ze schreef in haar carrière meer dan honderd artikelen, een tiental boeken en drie toonaangevende handboeken over verliesverwerking.

Prof.dr. Theo Wubbels - Officier in de Orde van Oranje-Nassau: Hij werd in 1991 benoemd tot hoogleraar didactiek aan de UU. Sinds 2002 is hij tot hoogleraar Onderwijskunde bij de faculteit Sociale Wetenschappen waar hij in 2005 ook nog een aanstelling als vice-decaan undergraduate onderwijs kreeg. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en voor het onderwijs aan alle master-studenten en promovendi van Sociale en Gedragswetenschappen.

Prof.dr. Dop Bär - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Hij studeerde in 1976 af aan de Universiteit Utrecht in de biochemie. Een paar jaar later promoveerde hij op een onderwerp uit de experimentele neurologie. Op dat vakgebied werd hij in 1996 bijzonder hoogleraar. Ook is hij de oprichter en eerste voorzitter van de Faculty Club. Hij is opleidingsdirecteur Biomedische Wetenschappen en hoogleraar expirimentele neurologie.

Mw.drs. Erna Kas - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Ze was beleidsmedewerker Onderzoek van de faculteit Geesteswetenschappen. Ook was Kas geruime tijd lid van de Universiteitsraad en was ze van grote betekenis bij de ontwikkeling van de opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie. Ze zet zich al jaren in voor de verbetering van de positie van de vrouw en is bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Vrouwenstudies

Prof.dr. Fiebo ten Kate - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Hij is sinds 2006 werkzaam bij het UMC en is gespecialiseerd patholoog anatoom. Voor 2006 was hij werkzaam bij het Dijkzigt ziekenhuis en als huisarts. Ten Kate is gepromoveerd aan de Erasmus universiteit.

Drs. Hein Hoitink - Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Hij was wetenschappelijk ambtenaar bij het Geografisch Instituut, wetenschappelijk medewerker en docent. Sinds 2004 is Hoitink adjunct-directeur van de faculteit Geowetenschappen. In zijn woonplaats Bunnik was hij actief als gemeenteraadslid en wethouder.

Prof.dr.ir. Kees van Loon - Officier in Orde van Oranje-Nassau: Hij is hoogleraar fytopathologie.   

Kees van Loon en Bert Brunekreef ontvangen hun lintje op een ander moment. Vorig jaar kregen negen UU-medewerkers een koninklijke onderscheiding.


Foto: Wieke Eefting

Facebook Twitter Whatsapp Mail