Meer begrip voor gehandicapte student

Docenten en studieadviseurs hebben meer begrip voor studenten met dyslexie, chronische ziekten, psychische problemen of een andere handicap. Vooral in het hbo gaat het beter dan voorheen.

Achttienduizend gehandicapte studenten vulden dit jaar de Nationale Studenten Enquête in. Nooit eerder werden zoveel studenten met een functiebeperking bereikt. Ze beoordeelden hun opleiding op allerlei aspecten, zoals inhoud en voorzieningen.

Gehandicapten mochten daarnaast waarderen hoe ‘begripvol’ de medewerkers van opleidingen zijn. In het hbo is het oordeel met een half punt gestegen, vergeleken met voorgaande jaren. Ook in het wetenschappelijk onderwijs is nog enige vooruitgang geboekt. Ze krijgen nu beide een 6,5.

Dit staat in een rapport dat het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), net als voorgaande jaren, heeft gemaakt in opdracht van de stichting Handicap + Studie. Het wordt vandaag in Madurodam gepresenteerd op het jubileumcongres. De stichting bestaat 65 jaar.

Studenten met een handicap oordelen ongeveer hetzelfde als andere studenten over de inhoud van hun opleiding, maar ze zijn beduidend minder enthousiast over begeleiding, studielast en faciliteiten.

Dyslectische studenten zijn positiever dan andere studenten over de intake, hulpmiddelen, aanpassingen en informatie. Chronisch zieke studenten ervaren echter meer begrip en oordelen positiever over de begeleiding.

Technische en exacte studies krijgen over het algemeen de meeste waardering van studenten met een functiebeperking. Ook gezondheidsstudies en milieustudies oogsten lof. Dat geldt voor zowel het hbo en als het wetenschappelijk onderwijs.

Maar er is één opvallend verschil: de sector onderwijs & opvoeding. Die scoort in het hbo onder het gemiddelde, terwijl die in het wetenschappelijk onderwijs juist verreweg het best uit de bus komt. Misschien wegen de problemen met stages in het hbo zwaarder, speculeert de stichting H+S.

Er staat ook een cijferlijst voor instellingen in het rapport. Gehandicapte conservatoriumstudenten in Den Haag en Amsterdam oordelen vernietigend, terwijl de studenten van de christelijke hogeschool Driestar hun instelling alle lof toezwaaien.

“Maar veel van de oordelen over instellingen zijn een echo van algemene oordelen”, zegt Frank Steenkamp van CHOI. “Als een instelling goede informatie geeft, dan geldt dat in het algemeen zowel voor gehandicapte studenten als voor andere studenten.”

Geen fijne boodschap voor de Universiteit Utrecht. Die houdt in een ranglijstje van universiteiten alleen de Erasmus-universiteit en de UvA achter zich. Vooral de informatievoorziening van de UU aan gehandicapte studenten krijgt een relatief lage waardering.

Volgende week komt CHOI met een vergelijkend onderzoek, waarin de relatieve scores worden bekeken: hoeveel wijkt het oordeel van gehandicapte studenten af van het oordeel van hun collega-studenten aan dezelfde instelling?

Hoger Onderwijs Persbureau/XB

Advertentie