Meer salaris voor UU-medewerkers

Zit een salarisverhoging er voor werknemers van de Nederlandse universiteiten er dit keer in? Voor het jaar 2012 misschien wel, zegt vakbondsonderhandelaar van AbvaKabo FNV Jan Boersma. “We gaan voor koopkrachtbehoud.”

Het laatste beetje extra geld dat medewerkers van universiteiten kregen, was de eenmalige bruto-uitkering van 500 euro eind 2010. En dat bedrag was voor fulltimers; deeltijders kregen een deel van die som afhankelijk van de deeltijdfactor. “Het salaris staat al twee jaar stil”, zegt Boersma

De cao van Nederlandse universiteiten van 2010 werd begin dit jaar eenzijdig door de VSNU verlengd. “Werkgeverskoepel VSNU dacht dat er dit jaar niet onderhandeld ging worden, terwijl wij nog niet klaar waren met onderhandelen. De cao van 2010 loopt dus door totdat er een nieuw akkoord ligt. Vandaar dat de besprekingen die na Prinsjesdag zijn opgestart over 2011 én 2012 gaan.”

De bonden maakten in maart dit jaar hun eisen bekend. Onder meer een looneis van 2 procent,  werk- en inkomenszekerheid, scholing, een levensfasebewust beleid en een aanscherping van de definitie reorganisatie.

De kans dat er nog een salarisverhoging komt over 2011, lijkt echter niet groot. “Een loonsbeweging met koopkrachtbehoud lijkt voor 2012 bespreekbaar voor de VSNU, maar als het gaat over 2011 zitten we behoorlijk ver uit elkaar.” Toch zijn de gezamenlijke bonden en de werkgevers bereid serieus te onderhandelen, zegt Boersma. “Er zal stevig gediscussieerd worden.”

Er staan de komende maanden drie overleggen met de werkgevers gepland. De eerste is op 11 november, de laatste op 5 december. “Het is heel ambitieus, maar dan hopen we dat we kunnen zeggen dat we een CAO-akkoord kunnen sluiten.” 

Tags: cao | vsnu | abvakabo-fnv

Advertentie