Minder eerstejaars Hogeschool Utrecht

Body: 

Er zijn dit studiejaar 1,5 procent minder studenten aan een hbo-opleiding begonnen dan vorig jaar. Vooral Inholland moet een zwaar verlies incasseren, daarnaast is het aantal eerstejaars bij de Hogeschool Utrecht en de Fontys Hogescholen met 5 procent gedaald.

Er zijn dit studiejaar 1,5 procent minder studenten aan een hbo-opleiding begonnen dan vorig jaar. Vooral Inholland moet een zwaar verlies incasseren, daarnaast is het aantal eerstejaars bij de Hogeschool Utrecht en de Fontys Hogescholen met 5 procent gedaald.

Geen enkele andere hogeschool ziet de instroom van nieuwe studenten zo hard dalen als Inholland, waar maar liefst 2.840 minder eerstejaars dan vorig jaar van start gingen: een verlies van 37 procent.

De krimp zit – behalve bij Inholland – vooral bij de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen, die beide 5 procent minder eerstejaars mochten verwelkomen. Ook Windesheim en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zagen een afname, van respectievelijk 3,9 en 3,4 procent.

Pedagogische opleidingen
Het verlies treft met name de pedagogische opleidingen, die maar liefst 10 procent minder eerstejaars trekken. Zo kreeg de pabo 556 onderwijzers in spe minder (8,4 procent). Maar ook een grote opleiding als sociaal pedagogische hulpverlening krimpt. Deze opleiding duikt voor het eerst in jaren onder de vierduizend eerstejaars studenten.

Dit verlies wordt gedempt door de groeiende belangstelling (2,1 procent) voor de zorgopleidingen. Met name verpleegkunde doet het goed. Bedrijfseconomie trekt ook veel belangstelling. Toegepaste psychologie is nog steeds bezig aan een opmars en heeft nu 1364 studenten in het eerste studiejaar.

Groei
De wegblijvers zoeken hun heil bij andere instellingen in de Randstad. De Hogeschool van Amsterdam ziet het aantal eerstejaars met ruim 1.200 stijgen, oftewel 11,6 procent. De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden schieten ook met ruim 10 procent omhoog. De Hogeschool Rotterdam profiteert iets minder, maar groeit toch met 3,5 procent in het eerste studiejaar.

Van de andere grote hogescholen wint Saxion het meest: 6 procent. Avans en de Hogeschool Zuyd doen het ook niet slecht, met respectievelijk 3,4 en 2,6 procent eerstejaars erbij.

De masteropleidingen boeren wat minder goed dan vorig studiejaar. Geen vijfduizend, maar slechts 4.490 studenten begonnen in september aan een hbo-master. Het verklaart 0,4 procentpunt van de totale daling van 1,5 procent.

Bovenstaande gegevens hebben alleen betrekking op de ruim honderdduizend studenten die zich voor het eerst in het hbo hebben ingeschreven. Nog eens 22.000 studenten wisselden van opleiding. Ook deze groep eerstejaars is gekrompen. Het zijn er 4,5 procent minder dan vorig jaar.

Zie tabel

Facebook Twitter Whatsapp Mail