Ministerie snijdt fors in onderzoeksgeld

Body: 

Als alle bezuinigingen doorgaan, zal het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de komende jaren bijna de helft minder gaan uitgeven aan research & development: 333 in plaats van 605 miljoen euro.

Er wordt fors bezuinigd op het programma 'Een sterk innovatievermogen'. Dat onderzoeksbudget wordt gehalveerd van 459 miljoen naar 237 miljoen euro, voorspelt het Rathenau Instituut.

Als alle bezuinigingen doorgaan, zal het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de komende jaren bijna de helft minder gaan uitgeven aan research & development: 333 in plaats van 605 miljoen euro.

Er wordt fors bezuinigd op het programma 'Een sterk innovatievermogen'. Dat onderzoeksbudget wordt gehalveerd van 459 miljoen naar 237 miljoen euro, voorspelt het Rathenau Instituut.

Het instituut zal voortaan jaarlijks de overheidsuitgaven aan onderzoek en innovatie tegen het licht houden. Voorheen deed de overheid dit zelf, maar het Rathenau neemt het over. Dit jaar moeten de rapporteurs een slag om de arm houden, omdat de bezuinigingen nog niet allemaal zijn doorgevoerd.

Tot 2015 zakken de totale overheidsuitgaven naar verwachting van 4,8 miljard nu, naar 4,3 miljard in 2015. Dat komt onder meer doordat het onderzoeksgeld uit de aardgasbaten wegvalt. Dat geld komt nu ten goede aan de schatkist.

Tegenover de bezuinigingen staat wel het belastingvoordeel voor bedrijven die aan research & development doen. Daarin is Nederland ruimhartig, vergeleken met de meeste andere landen. Ruim tien procent van alle onderzoeksuitgaven van het Rijk is 'indirect' en dat aandeel zal volgens het regeerakkoord groter worden. Het kabinet wil r&d meer in het algemeen aanwakkeren in plaats van met gerichte subsidies.

Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail