Nederland aantrekkelijk voor kennismigranten

De originele ideeën en de goede reputatie van universiteiten maken Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Dat blijkt uit een analyse door SEO economisch onderzoek.  

Nederland doet het goed onder kennismigranten. Vergeleken met tien andere OESO-landen zijn alleen de Verenigde Staten en Zwitserland populairder. Kennismigranten (oftewel: migranten met ten minste een hbo-diploma) komen om uiteenlopende redenen naar Nederland. Ondernemers omdat ze kansen ruiken, technici en ingenieurs omdat hun kwaliteiten hier beter beloond worden. Andere migranten werden door een buitenlandse werkgever uitgezonden.

Studenten komen vaak via uitwisselingsprogramma’s en beurzen naar Nederland. De kwaliteit van het onderwijs en de reputatie van universiteiten spelen een grote rol in hun beslissing. Buitenlandse wetenschappers prijzen vooral de vele originele ideeën in Nederland, uitgedrukt in het aantal patenten en citaties. Minder goed scoren de middelen voor het R&D-onderzoek en de aantallen onderzoekers en buitenlandse studenten.

Aan het onderzoek deden 1240 kennismigranten mee.

HOP

Advertentie