Nederland blijft betalen voor EU-student

Body: 

Over de kosten van buitenlandse studenten wil staatssecretaris Zijlstra best eens met zijn Europese collega’s praten. Maar hij denkt niet dat Nederland snel schadeloos zal worden gesteld.

Over de kosten van buitenlandse studenten wil staatssecretaris Zijlstra best eens met zijn Europese collega’s praten. Maar hij denkt niet dat Nederland snel schadeloos zal worden gesteld.

Er is inderdaad sprake van ‘onbalans’, erkent Zijlstra in een antwoord aan de Tweede Kamer: er komen meer studenten uit andere Europese landen naar Nederland toe dan omgekeerd. Deze onbalans wil hij best in Europees verband aan de kaak stellen. Maar hij verwacht een “lang traject met een ongewisse uitkomst”. Dat komt door de “politieke gevoeligheid en complexiteit van dit vraagstuk”. 

Volgens geldende EU-regels betaalt het gastland voor de opleiding van een buitenlandse student die zelf afkomstig is uit een EU-land. De discussie speelt niet alleen in Nederland. Uit Oostenrijk kwam onlangs het voorstel om het herkomstland van een student de kosten van diens studie te laten betalen.

Volgens Zijlstra zou het een kwestie van tijd kunnen zijn voordat deze onbalans verdwijnt. “Ook in andere landen op het vasteland van Europa gaat Engelstalig hoger onderwijs aangeboden worden, terwijl de verblijfskosten in meer oostelijk gelegen landen dikwijls lager zijn dan in het westen, en universiteiten daar ook in de hogeronderwijsrankings gaan verschijnen.” 

Verder wijst hij erop dat buitenlandse studenten ook geld opleveren: “De instroom betreft thans voor het overgrote deel kwalitatief goede en hoog gemotiveerde Duitse studenten, die duidelijke baten opleveren voor de Nederlandse economie en voor ons onderwijs.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail