Negentig grootverdieners in hoger onderwijs

Body: 

In 2009 verdienden negentig bestuurders, hoogleraren en decanen van hogescholen en universiteiten meer dan een minister. De beloningen liepen uiteen van bijna tweehonderdduizend euro tot meer dan drie ton. In Utrecht behoorden vorig jaar behalve de besturen van UU en UMC ook negen hoogleraren tot de grootverdieners.

In 2009 verdienden negentig bestuurders, hoogleraren en decanen van hogescholen en universiteiten meer dan een minister. De beloningen liepen uiteen van bijna tweehonderdduizend euro tot meer dan drie ton. In Utrecht behoorden vorig jaar behalve de besturen van UU en UMC ook negen hoogleraren tot de grootverdieners.

Dat blijkt uit de lijst met topinkomens in het hoger onderwijs en andere publieke en semipublieke sectoren, die het ministerie van Binnenlandse Zaken vlak voor kerst publiceerde. Alle salarissen vanaf 188 duizend euro worden vermeld.

In Wageningen betalen ze sinds jaar en dag verreweg het hoogste bestuurderssalaris: 351.434 euro krijgt de bestuursvoorzitter daar, waarvan ruim 73 duizend euro als pensioenpremie. Slechts enkele andere bestuurders naderen de drie ton, zoals de voorzitter van de Vrije Universiteit (289 duizend euro), de  toenmalige voorzitter van Stenden Hogescholen (273 duizend euro) en de voorzitter van de Universiteit Maastricht (271 duizend euro).

In Utrecht verdienden de drie collegeleden vorig jaar respectievelijk 256, 225 en 214 duizend euro. Daarmee staan zij in de schaduw van hun collega’s in het UMC Utrecht, die respectievelijk 296, 260 en 254 duizend euro toucheerden. Ook negen niet nader genoemde Utrechtse hoogleraren, van wie zeven in het UMC, verdienden vorig jaar meer dan een minister.

In totaal staan er 55 bestuurders van hogescholen en universiteiten op de lijst; twee meer dan de Algemene Onderwijsbond in oktober had geturfd op grond van de jaarverslagen. De bestuurders van de Hogeschool Inholland, die intussen alledrie het veld hebben moeten ruimen, verdienden allemaal meer dan twee ton. Voorzitter Geert Dales kreeg 223 duizend euro.

Verder is er in Delft een decaan die 232 duizend euro verdient (“combinatie van marktwerking en universitair loongebouw”, aldus de universiteit). In Maastricht verdient een deeltijdhoogleraar voor een halve dag in de week 34 duizend euro per jaar. Een adviseur van de Dienst Uitvoering Onderwijs kreeg 222 duizend euro voor alle raadgeving.

In totaal staan er 2039 mensen op de lijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van hen werken er vijf aan de Universiteit Utrecht en 146 in het UMC. Gemiddeld verdienden zij 212.478 euro. Het kabinet wil de salarissen in de publieke en semipublieke sector maximeren op 130 procent van een ministerssalaris en werkt momenteel aan een wetsvoorstel.

Eind oktober zei voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond dat de ‘wet normering topinkomens’ veel te lang op zich laat wachten. “We trekken ieder jaar aan de bel over de enorme bestuurderssalarissen en telkens spreekt de politiek er schande van. Kom desnoods met een noodwet.”

Hoger Onderwijs Persbureau / EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail