Nieuwe bijval adviezen commissie Veerman

Eensgezind roepen de organisaties van studenten, hogescholen en universiteiten de politiek op om de belangrijke adviezen van de commissie-Veerman te verankeren in het nieuwe regeerakkoord. Ook als dat forse investeringen vergt. 

De politieke partijen hebben de motie-Hamer unaniem aanvaard. Nederland moet doordringen tot de top 5 van kenniseconomieën. Maar die 'marsroute' heeft alleen kans van slagen als een nieuw kabinet de regie in handen neemt en 'substantieel' investeert, stellen HBO-raad, de VSNU en studentenorganisaties ISO en LSVb in een vandaag gepresenteerd 'maatschappelijk akkoord'. 

In lijn met de adviezen van de commissie-Veerman, die in april verslag uitbracht, willen ze het hoger onderwijs beter en toegankelijker maken en meer aan onderzoek koppelen. Instellingen moeten duidelijker kiezen waarop ze zich toeleggen. Hoeveel geld er precies nodig is, melden de ondertekenaars niet. 

HOP

Tags: vsnu | lsvb

Advertentie