Nieuwe studentenkamers mogen kleiner

Ze gaan de komende vier jaar zestienduizend nieuwe studentenwoningen bouwen, beloven de studentenhuisvesters vandaag. In ruil daarvoor versoepelt minister Donner de eisen voor nieuwe studentenwoningen.

Vandaag zetten alle betrokken partijen hun handtekening: huisvesters, studentenbonden en minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. Ze willen een poging doen om het kamertekort te bestrijden.

De nieuwe woningen mogen iets kleiner worden dan de huidige. Er hoeven ook minder parkeerplekken te worden gerealiseerd dan nu vereist is. Daardoor nemen de studentenwoningen minder kostbare ruimte in beslag en hoeven studentenhuisvesters geen garages meer te bouwen die gedoemd zijn tot leegstand.

Tijdelijke woningen voor studenten mogen voortaan langer blijven staan: geen vijf jaar, maar tien jaar. Ook mogen kantoorpanden langer aan studenten worden verhuurd.

Bovendien belooft Donner dat een aankomende nieuwe belasting (de ‘verhuurdersheffing’ van 250 euro per woning) niet voor onzelfstandige eenheden zal gaan gelden. Dat drukt de huurprijs van de kamers.

Voorzitter Pascal ten Have van de Landelijke Studenten Vakbond spreekt van een “geweldige dag”. Ook Vincent Buitenhuis van het landelijke Kenniscentrum Studentenhuisvesting is opgetogen. “Als we private partijen erbij betrekken, komen er misschien nog veel meer woningen bij”, zegt hij.

Tags: ssh | kences | lsvb

Advertentie