Onverwachte daling instroom hbo

Body: 

Dit jaar zijn er minder nieuwe studenten aan een hbo-opleiding begonnen dan vorig jaar. Het is een onverwachte daling, stelt de HBO-raad.

Dit jaar zijn er minder nieuwe studenten aan een hbo-opleiding begonnen dan vorig jaar. Het is een onverwachte daling, stelt de HBO-raad.

De cijfers per hogeschool zijn nog niet bekend en het eindresultaat zou nog enigszins kunnen afwijken, maar de vereniging van hogescholen kan al wel een redelijke inschatting maken: het aantal eerstejaars is waarschijnlijk met drie procent afgenomen. Dat schat de raad op grond van een peiling onder alle hogescholen. Ongeveer tachtig procent van de inschrijvingen hebben zij al verwerkt.

De daling komt onverwacht. Jarenlang nam het aantal eerstejaars toe: van 85 duizend in 2002 tot bijna 105 duizend in 2009. Vorig jaar was er slechts een minieme daling. Het ministerie had voor dit studiejaar op een groei van 0,4 procent van het aantal eerstejaars gerekend. Instroomcijfers geven geen inzicht in de motieven van studenten voor hun studiekeuze, legt de HBO-raad uit. Misschien is de huidige daling slechts een correctie op de sterke stijging in voorgaande jaren. Maar het kan ook door de langstudeerboete en het verhoogde collegegeld voor tweede opleidingen komen, oppert de raad. Vooral deeltijdopleidingen zouden daar last van hebben.

De lichting die afgelopen jaar een diploma kreeg, is nog altijd kleiner dan de lichting die in september aan het eerste studiejaar is begonnen. Daardoor stijgt het totale aantal studenten aan hogescholen nog altijd met één procent ten opzichte van vorig jaar.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail