Rechten: keuze in onderzoek, halvering studenten

Body: 

Rechtsgeleerdheid neemt drastische maatregelen om haar bezuinigingsopdracht te halen door keuzes te maken in het onderzoek en onderwijs. Hierdoor verdwijnen 30 fulltime banen van het wetenschappelijk personeel. Ook zullen nog maar maximaal 400 studenten via selectie aan de poort worden toegelaten tot de opleiding die het model krijgt van het Utrecht Law College.

Rechtsgeleerdheid neemt drastische maatregelen om haar bezuinigingsopdracht te halen door keuzes te maken in het onderzoek en onderwijs. Hierdoor verdwijnen 30 fulltime banen van het wetenschappelijk personeel. Ook zullen nog maar maximaal 400 studenten via selectie aan de poort worden toegelaten tot de opleiding die het model krijgt van het Utrecht Law College.

Afgelopen donderdag maakte decaan Henk Kummeling van de Rebo-faculteit de drastische plannen bekend aan medewerkers en studenten. Rechtsgeleerdheid kiest voor een uniek profiel, zo is de boodschap. “Kwalitatief hoogwaardig, interessant en relevant.”

De keuzes zijn ingegeven door de bezuinigingsopdracht die het departement in 2010 kreeg opgelegd. Voor 2015 moet 9 miljoen zijn bezuinigd. Er kwam al snel een reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel waar zo'n 15 voltijdsbanen werden geschrapt. Ook werd een begin gemaakt met het afstoten van 2000 vierkante meter en zouden via natuurlijk verloop banen verdwijnen bij het wetenschappelijk personeel en werden cursussen geschrapt in de bachelor- en masteropleidingen waar minder dan 30 studenten zich voor inschreven. De maatregelen blijken echter niet voldoende te zijn geweest. Vandaar dat er nu drastische keuzes zijn gemaakt.

Onderzoek

Het departement kiest voor drie zwaartepunten: ‘Grenzen aan het aansprakelijkheidsrecht’, ‘Regulering en Handhaving Nederland en Europa’ en ‘Rechtspleging en conflictoplossing’. Daar fietsen de twee gekozen excellente profielthema’s ‘Familie en Recht’ en ‘Water en Duurzaamheid’ doorheen. In deze gebieden wordt geïnvesteerd. De zwaartepunten zijn in kaart gebracht door een speciale commissie.

Er worden geen ondezoeksgroepen geschrapt, zegt decaan Henk Kummeling. "We gaan bekijken welke onderzoekers passen bij welke zwaartepunten. Dat gaat dus op individueel niveau." In totaal gaat het om dertig fulltime arbeidsplaatsen van met name hoogleraren en universitair hoofddocenten. Het personeel van het departement Rechten bestaat voor 33 tot 34 procent uit wetenschappelijk personeel waar dat landelijk gezien 27 procent is.

Onderwijs

Een tweede keuze die is gemaakt, behelst een drastische verandering op het gebied van het onderwijs. Heel Rechtsgeleerdheid krijgt het model van het Utrecht Law College, het huidige honourstraject van Utrecht dat landelijk hoog staat aangeschreven.

Het gevolg is dat er nog maximaal 400 eerstejaars worden aangenomen. Nu zijn dat er jaarlijks ongeveer 800. Alle geïnteresseerden scholieren moeten een motivatiebrief schrijven. Van hen wordt een aantal uitgenodigd voor een intakegesprek en eventueel toegelaten tot de opleiding. Zij krijgen een intensief programma in kleine groepen en duidelijke en goede begeleiding. Sinds de Wet op het Hoger Onderwijs is veranderd, mag het hoger onderwijs overgaan tot selectie aan de poort, zegt Kummeling.

Tijd

De decaan denkt vrij snel de verschillende maatregelen in te kunnen voeren. "Na de jaarwisseling moet bekend zijn hoe we het onderzoek opnieuw kunnen inichten. We gaan eerst een inhoudelijk profiel inrichten en dan kijken naar de maatregelen die nodig zijn. We kunnen de wetenschappers een vertrekpremie bieden, we kunnen net als bij Paard van Diergeneeskunde voor een regeling van vrijwillig vertrek kiezen. Een grote reorganisatie is denk ik niet nodig, maar het zou kunnen dat bij enkele onderdelen een reorganisatie onvermijdelijk is.

Ook in het onderwijs wil Kummeling zo snel mogelijk spijkers met koppen slaan te beginnen met het opzetten van een tweede Law College waar een tweede team van docenten op wordt gezet. De studenten zouden in 2014 op Janskerkhof hun onderwijs krijgen. De huidige studenten kunnen gewoon hun opleiding afmaken. Rechten gaat niet het hele curriculum op de schop nemen, zegt Kummeling.

Facebook Twitter Whatsapp Mail