Rechten schrapt verbod op volgen twee masters

Body: 

Rechtenstudenten die dat willen, kunnen komend studiejaar gelijktijdig twee masters volgen. De bepaling in het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement (OER) die dat verbood, is geschrapt. Dat is vooral te danken aan de inzet van de studentengeleding in de faculteitsraad van de Rebofaculteit.

Rechtenstudenten die dat willen, kunnen komend studiejaar gelijktijdig twee masters volgen. De bepaling in het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement (OER) die dat verbood, is geschrapt. Dat is vooral te danken aan de inzet van de studentengeleding in de faculteitsraad van de Rebofaculteit.

Het besluit om de regeling te schrappen werd dinsdag in de raad wereldkundig gemaakt door decaan Henk Kummeling. Als reden voor de beslissing voerde hij aan dat niet helemaal zeker is of een verbod in het OER juridisch houdbaar zou zijn. Hij voegde er overigens aan toe dat de faculteit hoopt dat studenten uiterst terughoudend zullen zijn bij hun keuze om gelijktijdig twee masters te volgen. Vaak leidt die keuze namelijk tot een zodanige studievertraging dat de geldigheidsduur van tentamens dreigt te verlopen.

Op dit moment reageert de examencommissie nog soepel op verzoeken van studenten om de geldigheidsduur van een tentamen te verlengen. Kummeling maakte echter duidelijk dat in de toekomst strenger de hand zal worden gehouden aan de maximale geldigheidsduur. Zo hopen de juristen hun studenten te weerhouden van een al te lichtvaardige keuze voor twee masters. De decaan voegde er overigens aan toe dat geen enkele aanvraag in die richting zal worden verworpen zonder voorafgaande toetsing door de examencommissie aan de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail