RIVM verhuist definitief naar De Uithof

Body: 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat verhuizen van De Bilt naar De Uithof. Op de plek van het huidige Wentgebouw zal een nieuw RIVM-complex gebouwd worden.

De kogel is door de kerk. Het RIVM en zijn 1500 medewerkers komen definitief naar De Uithof. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit zojuist besloten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat verhuizen van De Bilt naar De Uithof. Op de plek van het huidige Wentgebouw zal een nieuw RIVM-complex gebouwd worden.

De kogel is door de kerk. Het RIVM en zijn 1500 medewerkers komen definitief naar De Uithof. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit zojuist besloten.

Het RIVM zal gehuisvest worden op de plek van het huidige Wentgebouw (zie foto boven). De start van de bouw staat gepland voor 2015. Uiterlijk 2018 zal het RIVM het nieuwe pand betrekken. Momenteel worden de collegezalen in het Wentgebouw nog gebruikt door de opleiding Farmacie. Bovendien zijn een aantal onderzoekers nog werkzaam in het gebouw.

Synergie en kennisuitwisseling
Het ministerie van VWS schrijft dat het RIVM op De Uithof kan profiteren van aanwezigheid van kennis van life / biosciences, volksgezondheid en milieu, de taakvelden waar ook de expertise van het RIVM ligt. “Bijzonder in Utrecht is ook de koppeling van de medische en veterinaire faculteit, die voor het gebied infectieziekten van toenemende betekenis is. Voor de ontwikkeling van het RIVM biedt USP [Utrecht Science Park, red.] hierdoor de meeste kansen op synergievoordelen en kennisuitwisseling.”

Uit onderzoek blijkt dat nieuwbouw op De Uithof goedkoper is dan renovatie van de huidige locatie in Bilthoven, die bestaat uit 50 onderkomens op hetzelfde complex. Om verhuizing van het RIVM af te wenden kwam de gemeente De Bilt in oktober 2010 met een voorstel om het RIVM te huisvesten op een nieuwe te bouwen complex in Bilthoven. Dit zou volgens de gemeente veel goedkoper zijn.

Coutinho
Door de komst van het RIVM worden de banden tussen het agentschap en de Universiteit Utrecht sterker, en profileert de UU zich sterker op het gebied van duurzaamheid. Onlangs trok de UU Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), onderdeel van het RIVM, aan als hoogleraar. Hij gaat zich onder de koepel van Utrecht Life Sciences (ULS) bezighouden met epidemiologie en preventie van infectieziekten in het veterinair-humane domein.

'Het RIVM geeft een geweldige impuls aan de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Al in 2009, toen de intentieverklaring werd getekend, hebben we benadrukt hoezeer het RIVM past binnen het Utrecht Science Park. De samenwerking versterkt het profiel op het gebied van life sciences, met name Public Health, en op het gebied van duurzaamheid.' 
“Het RIVM geeft een geweldige impuls aan de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park”, zegt Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. “Al in 2009, toen de intentieverklaring werd getekend, hebben we benadrukt hoezeer het RIVM past binnen het Utrecht Science Park. De samenwerking versterkt het profiel op het gebied van life sciences, met name Public Health, en op het gebied van duurzaamheid.”

In 2009 tekenden de UU, het RIVM, de gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst een intentieverklaring voor verhuizing naar De Uithof. Naast het RIVM vestigen ook 400 Danone-medewerkers zich vanaf 2012 in De Uithof.

Facebook Twitter Whatsapp Mail