Roep om strategische onderzoeksagenda

Een nieuw kabinet moet scherpe keuzes maken voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap. Dat stellen bedrijven en kennisinstellingen in een nieuw manifest. Zij noemen een nationale langjarige strategische onderzoeksagenda een voorwaarde om Nederland structureel tot de internationale top 5 van kenniseconomieën te laten behoren.

Vertegenwoordigers van VNO-NCW, NWO, KNAW, TNO, MKB Nederland en de VSNU bepleiten in het manifest de oprichting van een nieuwe kennis- en innovatieraad. Daarin moeten topmensen uit het bedrijfsleven en het onderzoek plaatsnemen. Een dergelijke raad krijgt, als het aan de zes organisaties ligt, een grote inbreng bij het vaststellen van de prioriteiten en de besteding van innovatiegelden.

De werkgevers en onderzoeksinstellingen zijn niet tevreden over de manier waarop de middelen op dit moment worden verdeeld. Zij vinden dat de financiering van thematisch onderzoek te versnipperd plaatsvindt en kleinschaligheid in de hand werkt. Door geld te verdelen aan de hand van de nieuw vast te stellen agenda moeten specifieke onderzoeksprogramma’s in staat worden gesteld te groeien. Universiteiten beloven in het manifest te werken aan verdere samenwerking en bundeling van onderzoek.

In het Financieel Dagblad van woensdag stellen de organisaties dat politieke partijen en ‘te gemakkelijk van uitgaan dat het allemaal wel goed komt’. VSNU-voorzitter Noorda: “Juist door keuzes te maken, kun je investeringen beter te gelde te maken.”

XB

Advertentie