Schuyt pleit voor datamanager

Onderzoeksinstituten als universiteiten zouden een onafhankelijke ‘datamanager’ moeten aanstellen, die alle wetenschappelijke publicaties checkt. Daarvoor pleitte socioloog Kees Schuyt donderdag tijdens een debat in het VSNU-café.

Volgens Schuyt, die voorzitter is van de commissie Wetenschap, ethiek en integriteit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, blijven gevallen van onderzoeksfraude “betreurenswaardige incidenten”. Het heeft het weinig zin om nog duidelijker in de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening te zetten dat sjoemelen met onderzoeksgegevens niet mag.

Wel vindt hij het belangrijk dat onderzoekers niet solo opereren en dat ze elkaars werk controleren. Dat Diederik Stapel in zijn eentje onderzoek deed op scholen “had alle bellen moeten laten rinkelen”. Ook medeauteurs van onderzoek, zoals de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk, zijn verantwoordelijk voor de data die eraan ten grondslag liggen.

De KNAW onderzoekt momenteel hoe de verschillende wetenschapsdisciplines omgaan met dataverzameling, -controle en -archivering. Vooruitlopend daarop pleit Schuyt ervoor dat grote onderzoeksinstituten standaard een onafhankelijke ‘datamanager’ in dienst nemen, die alle onderzoeksgegevens op fraude controleert voor ze worden gepubliceerd.

 

Advertentie